Wydarzenia / Zapisy

Kurs Jan USA

Kurs Jan USA

Jak przekazać innym Dobrą Nowinę o Jezusie? Jak mówić o Bogu swoim najbliższym, rodzinie, przyjaciołom? Jak dotrzeć do współczesnego człowieka tak często zagubionego w świecie? Dla wszystkich, którzy spotkali Zmartwychwstałego Jezusa i „nie mogą nie mówić o tym, co widzieli i słyszeli” (por. Dz 4,20). czytaj więcej

Kurs Emaus USA

Kurs Emaus USA

Jeśli chcesz wejść w relację ze Słowem Bożym jako Osobą, jeśli pragniesz poznawać i rozumieć Pismo Święte, jeśli szukasz Jezusa we współczesnym świecie, w Twoim otoczeniu, jeśli chcesz karmić się i żyć Słowem Bożym – to zapraszamy Cię na kurs Emaus! Twoje serce też może zapałać miłością do Słowa Bożego! czytaj więcej

Konferencja dla kobiet

Konferencja dla kobiet

Kobieta Wolna i silna

Miejsce: Miasteczko Krwi Chrystusa

Czas: 14.10.2023

czytaj więcej

Modlitwa za miasto: spacery różańcowe

Modlitwa za miasto: spacery różańcowe

Modlitwa za Płock. 18.00 Msza św. katedra, 18.30 - ruszamy spod pomnika JP II na miasto :) czytaj więcej

"Kobieta Błogosławiona" - zakończenie drugiego roku z kobietami i dla kobiet.. Zapraszamy

"Kobieta Błogosławiona" - zakończenie drugiego roku z kobietami i dla kobiet.. Zapraszamy

25 czerwca w Niepokalanowie odbędzie się ostatnie spotkanie z cyklu : Kobieta błogosławieństw".  czytaj więcej

Spotkanie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i osób zakonnych

Spotkanie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i osób zakonnych

Odpowiedzialni w zakonach i zgromadzenia zakonnych - żeńskich i męskich, spotkają się na Jasnej Górze w dniach 26-27.09.2022 r.

Temat przewodni: charyzmat zakonny w relacji do nowej ewangelizacji

czytaj więcej

Spotkanie SNE Rejonu Centralnego

Spotkanie SNE Rejonu Centralnego

Zaproszenie na Spotkanie Szkół Rejonu Centralnego odbędzie się 10.12.2022 w Bydgoszczy.
Chcemy razem się modlić, integrować nasze środowiska, dzielić
się radościami, powodzeniami a także trudnościami.
Zapisy przez formularz zgłoszeniowy do 2.12 br.
W trakcie spotkania przewidziany jest obiad oraz przerwy kawowe.
czytaj więcej

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej

Celem kursu jest odkrycie, że Bóg jest dostępny dla mnie przez modlitwę oraz nauczenie się otwierania na prowadzenie Ducha Świętego na modlitwie osobistej i wspólnotowej.
Kurs KAMCh jest skierowany do osób, które uczestniczyły wcześniej w kursie Nowe Życie i należą do wspólnoty (wymagane).

Link do formularza zgłoszeń:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFN3xj3PDLVk0lNKfW_5lirohA2ApGCrqdvcGtwMXqQUqDXg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Przeczytaj informacje poniżej

czytaj więcej

Droga życia duchowego: 2 spotkanie dla kobiet

Droga życia duchowego: 2 spotkanie dla kobiet

drugie spotkanie formacyjne z Niepokalanowa - dla grupy i on line

prowadzi dr Iwona Zielonka

Fragment pierwszej konferencji: https://www.youtube.com/watch?v=r0SEpbY_OeQ&list=PLWyLlse5gKVtdQPiCh0uD59IfE3pqWXUV

Pełny dostęp dla zapisanych uczestniczek.

Kontakt e-mail: kobietyboga@gmail.com

Fb/@świętość w zwyczajności

 

czytaj więcej

Rekolekcje kerygmatyczne Miszewko Strzałkowskie 18-20 lis 2022

Rekolekcje kerygmatyczne Miszewko Strzałkowskie 18-20 lis 2022

Prowadzi ekipa z ks. Andrzejem Pieńdykiem. Spotkania wieczorne, a w niedzielę po mszach świętych czytaj więcej

Rekolekcje ewangelizacyjne na Stanisławówce

Rekolekcje ewangelizacyjne na Stanisławówce

Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na rekolekcje ewangelizacyjne, które rozpoczną się w naszej parafii we środę 9 listopada. Poprowadzi ekipa, która od wielu lat ewangelizuje w naszej diecezji, a także w Polsce i na świecie, we współpracy z ks. Marianem SDB. czytaj więcej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść