OFERTA

To, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych (2 Tm 2,2)
 1. „Duchowy szpital” - ewangelizacja w szpitalach i hospicjach
 2. Ewangelizacja miast i wsi (ewangelizacja uliczna, msze za miasto, modlitwa na ulicy, koncerty ewangelizacyjne)
 3. Ewangelizacja rodziców dzieci przed chrztem, pierwszą Komunią Świętą i bierzmowaniem
 4. Ewangelizacja w więzieniu
 5. Formacja do posługi charyzmatycznej - teologia, duchowość, kryteria rozeznawania charyzmatów.
 6. Koncerty ewangelizacyjne
 7. Konferencje w cyklu: charyzmaty w duchowości karmelitańskiej - św. Jan od Krzyża
 8. Kurso-rekolekcje „Wspólnota” – dla wspólnot

 9. „Świętość w zwyczajności” – formacja mężczyzn (praktyka, psychologia, duchowość)

 10. „świętość w zwyczajności” (od 2020 - Niepokalanów) – formacja kobiet

11. Rekolekcje dla kobiet:

- „Uczta Miłosierdzia”

- „Rekolekcje wyjścia”

- "Prorokinie w roli głównej"

12. „wyspa” kobiet - spotkania dla kobiet (praktyka, psychologia, duchowość)

13. Rekolekcje dla mężczyzn: „Rekolekcje wyjścia”

14. Rekolekcje dla sołtysów i radnych "Czas na nowe życie"

15. Rekolekcje ewangelizacyjne dla ekip parafialnych (Rady Duszpasterskie, pracownicy parafii zgodnie z zaleceniami 43. Synodu Diecezji Płockiej)

16. Rekolekcje małżeńskie: „Kurs Tobiasz i Sara”,

17. Rekolekcje ewangelizacyjne dla młodzieży

- "Randka z Jezusem" (1)

- "Revolutiom" (2)

18. rekolekcje formujące ewangelizatorów i formatorów: wizja, misja, strategia, duchowość

19. Rekolekcje kerygmatyczne w parafiach

20. Rekolekcje i seminaria maryjne

21. Seminaria odnowy wiary (dla parafii)

 22. Seminaria uwielbienia

23. Seminarium: Kościelny charakter wspólnot

24. Seminarium: Podstawy walki duchowej (Pismo św. i Tradycja)

25. Seminarium: Wyzwania nowej ewangelizacji – aspekty prawne i duszpasterskie

26. „Strefa chwały” – uwielbienie na rynku

27. Szkolenie dla katechetów, nauczycieli i formatorów: o towarzyszeniu duchowym

28. Wykłady, konferencje o tematyce biblijnej, rodzinnej, duchowej

29. Formacja przez narzędzie, jakim jest Szkoła Nowej Ewangelizacji (SESA)

30. Przygotowanie rodziców przed chrztem i bierzmowaniem dzieci

31. Przygotowanie dorosłych do bierzmowania

32. Rekolekcje wielkanocne

33. Dni skupienia

34. Warsztaty głoszenia, ewangelizacji, dawania świadectwa

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść