Rekolekcje ewangelizacyjne na Stanisławówce

Już dziś bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na rekolekcje ewangelizacyjne, które rozpoczną się w naszej parafii we środę 9 listopada. Poprowadzi ekipa, która od wielu lat ewangelizuje w naszej diecezji, a także w Polsce i na świecie, we współpracy z ks. Marianem SDB.

313443437 807225063663306 4903596567106859812 N (1)
Wystarczy Ci mojej łaski

Prosimy, byście pomogli nam w dotarciu z tym zaproszeniem do osób, których wieź z Bogiem i Kościołem z różnych względów osłabła. Będzie okazja, by odnowić swoją relację z Bogiem, doświadczyć Jego żywej obecności i być szczęśliwym. To będą trzy środowe wieczory: 9, 16 i 23 listopada. O godz. 18.00 - Msza św. i po niej 1,5-2 godz. konferencje, uwielbienie, modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie oraz o nowe życie w Duchu Świętym. Zaplanujcie czas.

Prowadzący: Iwona Zielonka, Hubert Waśniewski, Magda Żakieta, Krystyna Adamczyk, Sabina Skotak i in.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść