Trzy okresy życia wewnętrznego: Formacja kobiet

Kolejne spotkanie formacyjne dla kobiet odbędzie się 17 grudnia w godz. 9.45-13.30. Miejsce: Niepokalanów, Dom rekolekcyjny. Przyjrzymy się okresom życia wewnętrznego. W programie: konferencja, modlitwa, warsztaty i msza święta.

Tematem trzeciego roku formacji jest "Droga życia duchowego". Uczestniczą w niej kobiety z Diecezji Płockiej, a także z całej Polski, Szwecji, Anglii i USA.

 

 

 

310626571 623484842722187 7729729441872315271 N

Cykl jest odpowiedzią na potrzebę pogłębionego życia duchowego z Bogiem. Po etapie odnowienia osobistej relacji z Bogiem, coraz bardziej wchodzimy w głębię swojego serca i Serca Boga. Przechodzimy na płaszczyznę mistycznego doświadczenia, wewnętrznej przemiany na drodze rozwoju osobistego spotkania z Bogiem.

Będziemy szukać i znajdować odpowiedzi na pytania:

 • Co się we mnie dzieje? Jak pozwolić prowadzić się Bogu? Jak rozeznawać, co pochodzi ode mnie, od złego ducha i od Ducha Świętego? Na jakim jestem etapie? Na czym w ogóle polega życie duchowe dziś? Jak nie zbłądzić? Skąd wiem, czy jestem na dobrej drodze? Jak radzić sobie z przeszłością i jak się nie bać przyszłości? Jak się dobrze modlić? Jak mogę doświadczać Bożej obecności na co dzień? Czy to, czego doświadczam, jest prawdziwe? Jak prowadzić innych do Boga, jak ich uratować? Jak być szczęśliwą w cierpieniu? Czy mogę być zjednoczona z Bogiem w życiu świeckim?
 • Jak się ma nowa ewangelizacja do tradycji kościoła? Kto to jest charyzmatyk i co na ten temat mówi kościół? Czy istnieje podział na charyzmatyków i zwykłych chrześcijan? Która jest bezpieczna duchowość? Czy asceza jest jeszcze potrzebna, komu? Czy charyzmatycy omijają zwykłe etapy życia duchowego? Czy ich droga do zjednoczenia z Bogiem jest krótsza, czy dłuższa, od czego zależy? Czy jest jakiś schemat drogi doskonałości? Przeżywam depresję, czy noc ciemną?

Czas trwania

Seminarium obejmuje 9 spotkań - w trzecią sobotę miesiąca. Przez cały miesiąc uczestnik jest zaproszony do pracy indywidualnej, na podstawie przesłanego materiału.

Zapisy i informacje na FB świętość w zwyczajności.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść