Misje Ewangelizacyjne. Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie

W dniach 7-14 maja w 2023 r. wraz z ks. prof. Tomaszem Wielebskim i ks. dr. Adamem Bajorskim prowadzimy misje ewangelizacyjne.
Do rozeznania potrzeb wspólnoty parafialnej i tworzenia programu duchowej odnowy zaprosiliśmy kilkadziesiąt osób z parafii, które pracują w kilku sekcjach. Od roku odbywają się spotkania formacyjne i robocze, przygotowujące misje.

340626196 523097796697715 3993977767646439094 N

Po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa publicznie i uroczyście dzieło Zbawienia głosili Apostołowie. Odwiedzali ludzi, opowiadali o Prawdzie i Miłości, na ulicach miast i miasteczek nawoływali do nawrócenia i chrztu. Kilka tysięcy lat później historia zatacza koło: dokładnie w miesiąc po Wielkanocy, z okazji 30-lecia naszej parafii odbędą się Misje Ewangelizacyjne.
Cały tydzień wypełniony Dobrą Nowiną, wezwaniem do przemiany serc oraz zapewnieniem o Bożym Miłosierdziu.
Każdego dnia będziemy, poszukiwać Sensu - w naszym życiu, w relacjach, w tym co nas spotyka. 

PLAN MISJI EWANGELIZACYJNYCH 7-14 maja 2023


Sobota 6 VINAUGURACJA
18.00 Uroczysta Msza św. inaugurująca Misje Ewangelizacyjne


Niedziela 7 V
DZIEŃ ZAPROSZENIA DO RELACJI
8.00, 9.30, 12.30, 18.00 Msze św. z nauką misyjną dla dorosłych
11.00 Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych i dzieci
16.00 Strefa chwały - publiczne i uroczyste ogłaszanie dzieła Zbawienia, świadectwa parafian


Poniedziałek 8 V
DZIEŃ POZNAWANIA MIŁOŚCI BOGA
Bóg Ciebie kocha!
9.00, 18.00 Msza św. z nauką misyjną
19.00 Wieczór uwielbienia z litanią do Matki Bożej, modlitwa o doświadczenie Bożej miłości


Wtorek 9 V
DZIEŃ UZNAWANIA GRZESZNOŚCI
Jestem grzesznikiem
9.00, 18.00 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Świętego
19.00 Wieczór uwielbienia z litanią do Matki Bożej, wyrzeczenie się
grzechu, modlitwa przebaczenia

Środa 10 V
DZIEŃ PRZEBACZENIA
Jezus jest Twoim zbawieniem
9.00 Msza św. z nauką misyjną i sakramentem namaszczenia chorych
Po Mszy św. odwiedziny chorych w domach
18.00 Msza św. z nauką misyjną, modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie
19.00 Wieczór uwielbienia z litanią do Matki Bożej, modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie, możliwość spowiedzi generalnej

Czwartek 11 V
DZIEŃ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY ORAZ SŁOWA BOŻEGO
Małżeństwo i rodzina. Dokąd idziemy?
9.00, 18.00 Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
19.00 Wieczór uwielbienia z litanią do Matki Bożej, modlitwa za rodziny


Piątek 12 V
DZIEŃ PAMIĘCI O TYCH, KTÓRZY ODESZLI
Ci którzy odeszli, już Tam są
9.00, 18.00 Msza św. z nauką misyjną
19.00 Procesja ze świecami na cmentarz, modlitwa za zmarłych


Sobota 13 V
DZIEŃ ODDANIA PARAFII JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MATKI BOŻEJ
Parafia jako wspólnota wspólnot w sercu Maryi
9.00 Msza św. z nauką misyjną i akt oddania Matce Bożej
16.00 Panel Q&A - odpowiedzi na pytania zadawane online oraz
wrzucane do skrzynki
18.00 Msza św. z udziałem Prowincjała Zgromadzenia Księży
Marianów z okazji 30-lecia parafii
Agapa


Niedziela 14 V
DZIEŃ POSŁANIA
Idźcie i głoście
8.00, 9.30, 12.30, 18.00 Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych
11.00 Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych i dzieci
14.30-18.00 Piknik parafialny
Przewidziane są liczne atrakcje, m.in.:
- ścianka wspinaczkowa, dmuchańce
- malowanie twarzy, warsztat z udzielania pierwszej
pomocy
- koncert scholi „Promyczki”
- „Przygarnij książkę” z filią nr 37 Miejskiej Biblioteki
Publicznej
- animacje, tańce
- strefa kulinarna: grill ks. Proboszcza, kiermasz ciast,
- kawa, lody, wata cukrowa, popcorn
18.00 Msza św. z nauka misyjną
Nabożeństwo zakończenia Misji Ewangelizacyjnych
Strefa chwały

 Prowadzi ekipa: Ks. dr Adam Bajorski, ks. prof. Tomasz Wielebski, dr iwona Zielonka

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść