Bierzmowanie Dorosłych

Dla kogo jest ten kurs?

 • Osób ochrzczonych w Kościele Katolickim - konieczne jest  zaświadczenie o otrzymanym chrzcie św. do udzielenia sakramentu bierzmowania.
 • Osób dorosłych, które ukończyły min. 20 lat.
Jeśli z różnych powodów nie zostałeś jeszcze bierzmowany, a chcesz przyjąć sakrament bierzmowania, ten kurs jest dla Ciebie. Chcemy Ci pomóc dobrze się do niego przygotować. Projekt tego kursu został zatwierdzony przez Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego a realizację powierzono Szkole Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty. 
Zapraszamy na cykl spotkań, które przygotowują do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W swobodnej atmosferze będziemy poznawać Ducha Świętego, którego znamię otrzymamy z rąk księdza biskupa podczas uroczystej Mszy świętej. 
Jeśli jesteś zainteresowana/y udziałem prosimy o kontakt:
e-mail: biuro.sne.dp@gmail.com , tel. 502215386

Terminy spotkań - edycja III.

Start: 7 paź 2024

9 spotkań co 2 tygodnie.

ZAPISY: Kurs do bierzmowania ed. III

Program

18.30 - 19.00 Kawiarenka, rozmowy
19.00 - 19.15 Modlitwa

19.15 - 19.45 Konferencja

19.45 - 20.15 Dynamika
Zakończenie spotkania (ok. 20.30)

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w kursie należy spełnić poniższe warunki

1. Zgoda lub skierowanie proboszcza z Twojej macierzystej parafii do odbycia kursu. Ponieważ kurs jest przedsięwzięciem diecezjalnym, księża w obrębie diecezji płockiej zaznajomieni są z projektem kursu bierzmowania dla dorosłych

2. Należy zapisać się na kurs przy użyciu formularza

ZAPISY: Kurs do bierzmowania ed. III

3. Opłata za kurs w wys. 150 zł

Opłatę należy przekazać na konto organizatora:

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty

Konto Bankowe:

Tytuł: Bierzmowanie Dorosłych 2023

Opłata przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem kursu tj. kawa, materiały, media, miejsce spotkań.

Jeśli z jakiś przyczyn nie jesteś w stanie sfinansować opłaty za kurs, a chcesz wziąć w nim udział, napisz do nas na adres bierzmowanie@nowaewangelizacja.com.pl, z krótkim opisem Twojej sytuacji.

Należy przesłać mailem potwierdzenie przelewu za opłatę za kurs na adres: biuro.sne.dp@gmail.com

Dogodna formuła

Aby ułatwić Ci udział, biorąc pod uwagę Twoją pracę i obowiązki, przyjęliśmy dogodną formułę spotkań, zarówno dla pracujących i uczących się.  Kurs to cykl 8 spotkań, które odbywają się co 2 tygodnie w poniedziałki, w godz. 18.30 - 20.30.

Czas spotkania to krótka modlitwa, słuchanie i rozmowy przy kawie. 

Prowadzący: świecy, posiadający błogosławieństwo Biskupa Płockiego, którzy dzielą się swoją wiedzą i świadectwem życia.

Celem kursu jest rzetelne przygotowanie do otrzymania sakramentu bierzmowania oraz ogłoszenie najważniejszych prawd wiary Kościoła, w którym przyjmiesz ten sakrament.

Na zakończenie kursu otrzymujesz specjalne zaświadczenie, które jest honorowane przez Twoją parafię, gdzie planujesz otrzymać sakrament bądź przez katedrę płocką, gdzie również możesz przystąpić do bierzmowania.

  Metoda

Kurs opiera się na ewangelizacji, przez którą Pan Jezus i Apostołowie przygotowywali ludzi do stania się uczniami Chrystusa i Jego świadkami w mocy Ducha Świętego. Tę formułę pierwszego głoszenia nauki chrześcijańskiej przejął cały Kościół, głosząc kerygmat, czyli podstawowe prawdy naszej wiary. Jest ono oparte na nauczaniem Kościoła Katolickiego i wsparte treściami Pisma Świętego.

"I wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało" (Jl 3,1).

W przygotowaniu wykorzystywane są różne metody i formy, aby uczestnik nie był tylko odbiorcą treści i nauczył się Katechizmu, ale sam się angażował, a przede wszystkim wszedł w osobistą relację z Bogiem.

Prowadzący: 

Ks. Bp Szymon Stułkowski

Patronat

dr Iwona Zielonka

Koordynatorka projektu

Karol Sanecki

Koordynator techniczny

 

Mariusz Augustyniak

Głoszący

 

Hubert Waśniewski

Oprawa Muzyczna

Karina Waśniewska

Głosząca, Animatorka

 

Krystyna Adamczyk

Głosząca, Animatorka

Magdalena Żakieta

Głosząca

Bierzmowanie

Odbycie kursu umożliwi Tobie bierzmowanie w Twojej parafii. Możesz też przyjąć sakrament wraz z innymi dorosłymi z diecezji płockiej w katedrze płockiej. Termin zostanie ustalony po zakończeniu kursu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść