Zaproszenie na kurs Nowe Życie do Płocka

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej organizuje kurs ewangelizacyjny „Nowe Życie”.

Nowe Życie

Wszelkie niezbędne informacje są na plakacie. Zapisy odbywają się poprzez podany poniżej link lub przez kod QR z plakatu.

Zapisz się:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM6iVFJ05rThFVAGj6a-AJ1ImODTdWe55wRrGRIgU5-Bsfog/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Jest to pierwszy z kursów proponowanych przez międzynarodowy projekt pastoralny Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku. Celem kursu jest zapewnienie uczestnikom możliwości wysłuchania kerygmatycznego przesłania o Jezusie Zbawicielu, doprowadzenie ich do osobistego spotkania z Nim i przyjęcie daru Ducha Świętego podczas świętowania wigilii Zesłania Ducha Świętego.

Kurs odbędzie się w Płocku, w dniach 26-28 stycznia 2024 r. w Szkołach katolickich, ul. Abp. A. J. Nowowiejskiego 2A w Płocku (Teren WSD).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść