Zakończyły się misje ewangelizacyjne: projekt pastoralny dla parafii

W dniach od 6-14 maja 2023 r. odbywały się misje ewangelizacyjne, będące równocześnie inspiracją, która ma się znaleźć wśród propozycji pastoralnych dla Kościoła w Polsce.

345894393 1596667760814338 1121504625331599561 N

Do rozeznania potrzeb naszej wspólnoty i tworzenia programu duchowej odnowy zaproszonych zostało kilkadziesiąt (40) osób z parafii, wraz z klerykami z mariańskiego WSD, spośród których powstała w trakcie prac nowa Rada Duszpasterska. Zespoły pracowały w czterech sekcjach: Liturgicznej, Media i Public Relations, Strefa chwały i Agapa. 
O przygotowanie parafii i formację ekipy parafialnej poproszono  Iwonę Zielonkę i ks. Tomasza Wielebskiego.

Wśród celów misji znalazło się ożywienie misyjne parafian, w tym członków ruchów i wspólnot. Odbyło się siedem spotkań roboczych całego Zespołu oraz dzień skupienia, w którym uczestniczyli księża i zaangażowani świeccy. Sekcje spotykały się w zależności od potrzeby. Kierowały nimi osoby świeckie i kleryk, w ścisłej współpracy z ks. proboszczem. 

Powstało Logo misji, hymn, wizerunek, który odsłaniał się każdego dnia. Przygotowani świeccy zanieśli do domów parafian program i list proboszcza do parafian. Zaproszenie i promocja odbywały się też przez media i kanały Internetowe, przez publikację ulotek, plakatów, i filmów, nagranych przez misjonarzy. Parafianie na 9 m-cy przed rozpoczęciem misji, modlili się o ich owoce.  

Prowadzenie duchowej odnowy parafii prowadziła ekipa misyjna, w składzie: ks. dr Adam Bajorski MSF, p. dr Iwona Zielonka i ks. prof. Tomasz Wielebski, przewodniczący Stowarzyszenie Pastoralistów Polskich.

 

Sobota 6 V, INAUGURACJA
18.00 Uroczysta Msza św. inaugurująca Misje Ewangelizacyjne

Niedziela 7 V, DZIEŃ ZAPROSZENIA DO RELACJI
8.00, 9.30, 12.30, 18.00 Msze św. z nauką misyjną dla dorosłych
11.00 Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych i dzieci
16.00 Strefa chwały - publiczne i uroczyste ogłaszanie dzieła Zbawienia, świadectwa parafian
Codziennie możliwość spowiedzi, rozmowy i modlitwy z misjonarzami - dla chętnych.

Poniedziałek 8 V, DZIEŃ POZNAWANIA MIŁOŚCI BOGA, Bóg Ciebie kocha!
Msze św. z nauką misyjną
19.00 Wieczór uwielbienia z litanią do Matki Bożej, modlitwa o doświadczenie Bożej miłości

Wtorek 9 V, DZIEŃ UZNAWANIA GRZESZNOŚCI, Jestem grzesznikiem
Msze św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Świętego
19.00 Wieczór uwielbienia z litanią do Matki Bożej, wyrzeczenie się
grzechu, modlitwa przebaczenia

Środa 10 V, DZIEŃ PRZEBACZENIA, Jezus jest Twoim zbawieniem
9.00 Msza św. z nauką misyjną i sakramentem namaszczenia chorych
Po Mszy św. odwiedziny chorych w domach
Msze św. z nauką misyjną, 
19.00 Wieczór uwielbienia z litanią do Matki Bożej, modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie, możliwość spowiedzi generalnej 

Czwartek 11 V, DZIEŃ MAŁŻEŃSTWA I RODZINY ORAZ SŁOWA BOŻEGO
Małżeństwo i rodzina. Dokąd idziemy? Wiara i Nawrócenie
Msza św. z nauką misyjną i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
19.00 Wieczór uwielbienia z litanią do Matki Bożej, modlitwa za rodziny

Piątek 12 V, DZIEŃ PAMIĘCI O TYCH, KTÓRZY ODESZLI
Ci którzy odeszli, już Tam są. Jezus jest Panem.
Msze św. z nauką misyjną
19.00 Procesja ze świecami na cmentarz, modlitwa za zmarłych

Sobota 13 V, DZIEŃ ODDANIA PARAFII JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MATKI BOŻEJ. 30-lecie powstania parafii. Parafia jako wspólnota wspólnot w sercu Maryi w mocy Ducha Świętego
9.00 Msza św. z nauką misyjną i akt oddania Matce Bożej
16.00 Panel Q&A - odpowiedzi misjonarzy na pytania zadawane online oraz wrzucane do skrzynki
18.00 Msza św. z udziałem Prowincjała Zgromadzenia Księży
Marianów z okazji 30-lecia parafii
Wspólna Agapa dla wszystkich

Niedziela 14 V, DZIEŃ POSŁANIA, Idźcie i głoście
8.00, 9.30, 12.30, 18.00 Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych
11.00 Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych i dzieci
14.30-18.00 Piknik parafialny, liczne atrakcje, m.in.:
- ścianka wspinaczkowa, dmuchańce
- malowanie twarzy, warsztat z udzielania pierwszej pomocy
- koncert scholi „Promyczki”
- „Przygarnij książkę” z filią nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej
- animacje, tańce
- strefa kulinarna: grill ks. Proboszcza, kiermasz ciast, kawa, lody, wata cukrowa, popcorn, frytki
18.00 Msza św. z nauka misyjną i nabożeństwo zakończenia Misji Ewangelizacyjnych. Adoracja krzyża misyjnego.
20.00 Strefa chwały

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść