Trzecie nawrócenie: kobiety na drodze życia duchowego

W sobotę odbyło się czwarte spotkanie formacyjne kobiet nt. "Droga życia duchowego". Jego tematem było trzecie nawrócenie.

Iz

W spotkaniach uczestniczą kobiety z kilku miejscowości w Diecezji Płockiej. Dzięki Niepokalanów TV w formacji kobiet, obecnie uczestniczą kobiety z sześciu krajów: Polska, Szkocja, Anglia, Białoruś, Słowacja, USA i 50-ciu miejscowości w Polsce (indywidualnie i wspólnotowo):

 1. Bielsko - Biała
 2. Bieżuń
 3. Płock
 4. Ciechanów
 5. Mała Wieś
 6. Opinogór
 7. Błonie
 8. Borek Wielkopolski
 9. Chinów
 10. Cieszyn
 11. Dąbrowa Leśna
 12. Głowno
 13. Gostyń
 14. Iława
 15. Jeleśnia
 16. Joanin
 17. Kalisz
 18. Kielce
 19. Koluszki
 20. Kostrzyn nad Odrą
 21. Kozienice
 22. Kraków
 23. Książenice
 24. Leszno
 25. Lubin
 26. Łowicz
 27. Łódź
 28. Łukow
 29. Mińsk Mazowiecki
 30. Młochów
 31. Niepokalanów
 32. Osiek
 33. Piaski Wielkopolskie
 34. Płock
 35. Poznań
 36. Pruszków
 37. Pyskowice
 38. Racibórz
 39. Radziejowice
 40. Rawa Mazowiecka
 41. Skierniewice
 42. Sochaczew
 43. Strzelno,kuj-pom.
 44. Sulechów
 45. Teresin
 46. Toruń
 47. Tuszyn
 48. Wałcz
 49. Warszawa
 50. Zielonka

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść