Święto patronalne Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej

Świętowanie SNE Diecezji Płockiej rozpoczęła Eucharystia sprawowana przez Bp. Piotra Liberę. W czasie homilii Ksiądz Biskup przekazał "receptę"dla uczniów misjonarzy płockich, którą wystawił patron Szkoły św. Łukasz Ewangelista. Dziękował członkom Szkoły za zaangażowanie misyjne i gorliwość w wypełnianiu swojej misji. 

312720479 5585300834898518 9132064127642981345 N
dzielenie

Po Mszy św. odbyła się agapa i spotkanie z biskupem seniorem w formie dzielenia. Bp Piotr odpowiadał na pytania, dzielił się swoim doświadczeniem duchowym. Wskazywał na istotę życia z Jezusem i na krzyż, nad którym jednak nie trzeba się zatrzymywać, bo my jesteśmy świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. Było i poważnie, i radośnie.

W święcie uczestniczyły osoby ze wspólnot w Raciążu, Ciechanowie i Płocku.

wyprawka :)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść