Rekolekcje: Miłość małżeńska w czasie próby

Zapraszamy na wyjątkowe rekolekcje dla osób żyjących w małżeństwie. Miłość w małżeństwie poddawana jest licznym i różnorodnym próbom. W ostatnim czasie jest ich coraz więcej i są bardzo intensywne. Wiele osób szuka wsparcia, aby móc je zwycięsko przechodzić, zarówno razem, jak też w pojedynkę. Te próby mogą wzmacniać relacje i miłość, ale przeżyte niewłaściwie, mogą prowadzić do małej lub większej katastrofy. Rozpoczęcie 10 maja, g. 18.,zakończenie 12 maja, g. 13.45

 

Happy Anniversary (Poster) (4)

W czasie rekolekcji podzielimy się swoim doświadczeniem i powiemy:

 • jak uczynić z małżeństwa "studnię głębinową", której woda się nie wyczerpuje,
 • na przykładzie biblijnych małżeństw, pokażemy, jak radzić sobie z różnymi próbami, dotykającymi małżeństwa (w pojedynkę i razem),
 • pokażemy typowe problemy, skąd się biorą i jak można sobie z nimi radzić,
 • będziemy odkrywać skarby złożone w każdym z nas i korzystać z nich w 100%
 • odkryjemy różnice dwóch światów: kobiety i mężczyzny i pokażemy jak się w nich poruszać,
 • będziemy rozmawiać o uczuciach, oczekiwaniach, spełnieniu i zawodach,
 • poznamy sekretne sposoby wzmacniania więzi oraz to, co je rujnuje,
 • Poznamy języki miłości: JAK POKOCHAĆ JESZCZE RAZ, PEŁNIEJ, PIĘKNIEJ...
 • będzie też trochę klimatu romansu i decyzji osobistych
 • Msza Święta, modlitwa o uzdrowienie, czas na modlitwę osobistą, spacer i kontakt z przyrodą
 • praktyczne wskazówki i świadectwa małżonków.

Rekolekcje w szczególnym miejscu, słynącym z wielowiekowego kultu św. Antoniego z Padwy, patrona m.in.osób i rzeczy zagubionych, dzieci, małżeństw, narzeczonych, położnych, ubogich i podróżnych. Unikatowy zabytek sztuki sakralnej rokoko inspirowanej wpływami augsburskimi. Urokliwy zakątek położony malowniczo w dorzeczu Wkry i Mławki.

Noclegi są w wydzielonej części klasztornej, dlatego nastaw się na przygodę duchową w omadlanym przez wieki sanktuarium.

Zapisy do 5 maja br. przez formularz:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSets00RGqSd6jpb5cW5w7Eig0WJpHFhYyC31enO-Y7VUamwxw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Po przyjęciu zgłoszenia wysyłamy szczegółowy program rekolekcji na e-mail.

Miejsce: Sanktuarium Diecezjalne Św. Antoniego z Padwy w Ratowie06-540 Ratowo. 

Liczba miejsc ograniczona (max. do 40 osób).Pokoje: 2- os., 4- os. i 6-os. 

Koszt udziału: 300 zł. od osoby (nocleg, pełne wyżywienie, kawa/herbata + ciasteczko (dostępne cały czas).

Uwaga! Warunkiem przyjęcia na rekolekcje jest wpłata zaliczki 150 zł. od osoby na konto: DIECEZJA PŁOCKA-WYDZ. NOWEJ EWANGELIZACJI; UL. TUMSKA 3, 09-400 PŁOCK z dopiskiem "Rekolekcje dla małżeństw"

Nr konta: 45 1240 3174 1111 0010 4546 6075

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
 2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść