Rekolekcje dla kobiet: Walka duchowa - zapraszamy

Zapraszamy na wakacyjne rekolekcje dla kobiet, których tematem będzie walka duchowa. Konferencje w oparciu o Pismo święte i Tradycję.

Otrzymasz wiedzę oraz praktyczne wskazówki, dotyczące świata duchowego, zagrożeń, problemów, w sferze psychicznej, fizycznej i duchowej, modlitwy, sposobów walki chrześcijańskiej.

2 (2)

Czas: rozpoczęcie 19.07.2024. o godz. 17.00 ; zakończenie 21.07.2024. o godz. 14.00.

Prowadzenie: dr Iwona Zielonka

Recepcja od g. 15.30: Dom rekolekcyjny Niepokalanów (obok kaplicy o. Maksymiliana); adres: Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin

Zapisy:

zeskanuj kod QR lub wejdź w link do formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHCPZArED8Wdzjcj5w9UBSbd76GbNzmQAJKwE8P48R6xMJVQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagana zaliczka 100 zł. płatna przy zapisach, 7 dni od zgłoszenia (WARUNEK WPISANIA NA LISTĘ)

na Konto: DIECEZJA PŁOCKA-WYDZ. NOWEJ EWANGELIZACJI, UL. TUMSKA 3, 09-400 PŁOCK. z dopiskiem  "Imię i Nazwisko, rekolekcje 19-21.07.2024 r., ofiara"

Nr konta: 45 1240 3174 1111 0010 4546 6075

Kontakt: e-mail: kobietyboga@gmail.com

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść