Pogłębianie męskiej duchowości: jak żyć wg. zamysłu Boga w XXI wieku?

Ruszamy z formacją mężczyzn "świętość w zwyczajności". Po 2,5 roku formacji dla kobiet, zaczynamy równoległe spotkania dla mężczyzn.

324620962 479709297503985 3136182295229837509 N

Spotkania są poznawaniem duchowości mężczyzny, odpowiedzią na rozważania, jak wygląda kontakt Bożego Mężczyzny z Bogiem. Jak poznawać, odkrywać i zbliżać się do Boga, który jest Bogiem żywym, obecnym, pragnącym się odkrywać przed każdym mężczyzną, który pełni rolę przewodnika, przywódcy, strażnika wartości.

Będziemy szukać i znajdować odpowiedzi na pytania:
• Co dzieje się wokół mnie? Jak działa Bóg? Na czym polega walka duchowa? Na czym polega życie duchowe? Jaka jest wola Boża dla mnie? Co znaczy wypełniać wolę Bożą? Sztuka rozeznawania, jakie siły działają na człowieka w dzisiejszym świecie?
• Co to są charyzmaty? Kto to jest charyzmatyk i co na ten temat mówi kościół? Jakie niebezpieczeństwa czekają na nas? Która droga do Boga jest właściwa i bezpieczna? Za przykłady posłużą nam mężczyźni biblijni, oraz święci.
Czas trwania
Seminarium obejmuje 9 spotkań - w trzecią sobotę miesiąca. Przez cały miesiąc uczestnik jest zaproszony do pracy indywidualnej, na podstawie przesłanego materiału.

Prowadzi: Karol Sanecki i Michał Wojciechowski

Terminy spotkań

Rok 2022: 15 paź, 19 lis, 11 gru
Rok 2023: 21 sty, 18 lut, 18 mar, 15 kwi, 20 maj, 17 cze

Program

9:45 Konferencja
11:00 Msza święta w intencji uczestników w bazylice w Niepokalanowie (transmisja on-line)
12:15 Warsztat, modlitwa wstawiennicza
13:15 Zakończenie

 Informacje i zapisy:

Michał: tel.601513644; e-mail: wojciechowskimichal674@gmail.com

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść