Informacja o przeprowadzonych rekolekcjach kerygmatycznych

Począwszy od Adwentu 2014 r. rekolekcje kerygmatyczne odbyły się 142. parafiach osiemnastu dekanatów Diecezji Płockiej. 

310612202 166322352719823 7592263126990822761 N

Gościliśmy w następujących dekanatach:

(dane ogólne)

Dekanat Płock Zachód (2010, 2014 i 2015 r.)
Dekanat Gąbiński (2015 i 2016 r. – 3 parafie)
Dekanat Gostynin (2015 r.)
Dekanat Pułtusk (2015, 2016 r.)
Dekanat Raciąż (2016 r.)
Dekanat Zakroczym (2016 r.)

Dekanat Płońsk Północ (2016 r. 1 parafia)
Dekanat Ciechanów Zachód (2017 r.)
Dekanat Nasielsk (2015 i 2017 r.)
Dekanat Wyszogród (2016 i 2017 r.)
Dekanat Ciechanów Wschód ( 2018 r.)
Dekanat Bielsk ( 2018 i 2019 r.)
Dekanat Dzierzgowski (2017 i 2018 r.)
Dekanat Mława Wschód 2018 i 2019 – 3 parafie)
Dekanat Przasnysz (2019 i 2021 r.)
Dekanat Tłuchowo (2019 i 2021 r.)
Dekanat Żuromin (2020 i 2021 r. – 3 parafie z powodu Corona Virusa)
Dekanat Płock Wschód (2022 r.)
Dekanat Bodzanowski (2015, 2022 i 2023 – w trakcie).

     Księża proboszczowie parafii, w których rekolekcje te nie odbyły się z różnych względów, proszeni są o kontakt w celu ustalenia 

                              dogodnego terminu.

Bardzo dziękuję wszystkim księżom dziekanom i proboszczom za spotkania w dekanatach, za otwarcie, przyjęcie ewangelizatorów i piękną współpracę. Dziękuję ekipom: księżom i świeckim za podjęty trud głoszenia Ewangelii. Do dnia 27 listopada 2022 r. rekolekcje kerygmatyczne odbyły się w 142 parafiach osiemnastu dekanatów Diecezji Płockiej. W roku 2023 planowane są rekolekcje w Dekanacie Bodzanowskim i Żuromińskim (pozostałe parafie). 

dr Iwona Zielonka
Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść