Formacja kobiet: zasady rozeznawania duchowego

Zapraszam na spotkanie dla kobiet nt. "Zasady rozeznawania duchowego". Ćwiczenia będą dotyczyć procesu rozeznawania indywidualnego. Bardzo ważny temat i praktyczny. 

Rozeznawanie Duchowe
Plan:
9.45  Konferencja "Zasady rozeznawania duchowego" - dr Iwona Zielonka
11.00 Msza św. w intencji kobiet i mężczyzn - bazylika 
12.15  Warsztat: Metoda indywidualnego rozeznawania duchowego
13.15 kawa, rozmowy
Indywidualna Adoracja najświętszego Sakramentu w Kaplicy Adoracji
14.00 Możliwość skorzystania z obiadu w stołówce "U braci"
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy o. Maksymiliana  - dla chętnych
Transmisja On Line dla zapisanych uczestniczek
 

Jeśli chcesz dołączyć i otrzymać link do całego spotkania, napisz e-mail: kobietyboga@gmail.com
Do zobaczenia w Niepokalanowie 18 marca 2023.

Miejsce: dom rekolekcyjny, Niepokalanów.
Równolegle odbywa się męskie spotkanie. Zapraszamy!

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść