Dostępne są medytacje, homilie, świadectwa z sesji synodalnych

Listę wszystkich dokumentów w j. polskim z poszczególnych dni XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów prezentujemy poniżej:

 

312190761 10159196487890028 7890246986907217570 N

Rekolekcje Fraterna Domus - Sacrofano - dzień 1 (1.10.2023)
Medytacja poranna – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

Medytacja 1 – o. Timothy Radcliffe OP

Medytacja 2 – o. Timothy Radcliffe OP

Medytacja – Nieszpory – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

Homilia podczas Eucharystii – bp Raymond Poisson (St-Jérôme-Mont-Laurier – Kanada)

Rekolekcje Fraterna Domus - Sacrofano - dzień 2 (2.10.2023)

Medytacja poranna – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

Medytacja 3 – o. Timothy Radcliffe OP

Medytacja 4 – o. Timothy Radcliffe OP

Medytacja – przed Eucharystią – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

Homilia podczas Eucharystii – bp Anthony Randazzo (Broken Bay – Australia)

Rekolekcje Fraterna Domus - Sacrofano - dzień 3 (3.10.2023)

Medytacja poranna – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

Medytacja 5 – o. Timothy Radcliffe OP

Medytacja 6 – o. Timothy Radcliffe OP

Medytacja – przed Eucharystią – s. Maria Grazia Angelini O.S.B.

Homilia podczas Eucharystii – abp Jaime Spengler (Porto Alegre (Brazylia) Prezes C.E.L.A.M.)

Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - Dzień 1 (4.10.2023) - KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU

Homilia papieża Franciszka podczas mszy na otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Powitanie przez Przewodniczącego Delegatów – Ibrahim I. Sedrak (Patriarcha Aleksandrii katolickich Koptów I przewodniczący Zgromadzenia Patriarchów i Biskupów Egiptu)

Przemówienie papieża Franciszka na otwarcie prac

Przemówienie JE kard. Mario Grech – Sekretarza Generalnego Synodu

Przemówienie JE kard. Jean-Claude Hollerich Relatora Generalnego Synodu – Raport wprowadzający

Teksty św. Bazylego, które zostały rozdane uczestnikom sesji synodalnych

Ku Kościołowi synodalnemu: Integralne doświadczenie. Wprowadzenie do modułu I

Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - Dzień 2 (5.10.2023)

Prezentacja – Metodologia pracy w małych grupach (grupach roboczych)

Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - Dzień 6 (9.10.2023) - KOMUNIA

Homilia podczas Eucharystii – Kard. Béchara Boutros Raï OMM (maronicki patriarcha Antiochii)

Komunia, która promieniuje – Wprowadzenie do modułu 2 – Kard. Jean-Claude Hollerich – Sprawozdawca generalny

Samarytanka przy studni (J 4,7-30) – Wprowadzenie duchowe – O. Timothy Radcliffe OP

Komunia: uczta weselna Baranka – Wkład teologiczny – Prof. Anna Rowlands

Świadectwo 1 – Sônia Gomes de Oliveira – Krajowa Rada Świeckich Brazylii

Świadectwo 2 – Wystąpienie Jego Eminencji Metropolity Pizydii Hioba (Getcha)

Świadectwo 3 – W jaki sposób możemy być pełniejszym znakiem i narzędziem zjednoczenia z Bogiem i jedności całej ludzkości? Ks. P. Clarence DAVEDASSAN (Malezja)

Świadectwo 4 – Synodalność i kultury azjatyckie – Siu Wai Vanessa CHENG

Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - Dzień 10 (13.10.2023) - MISJA

Homilia – Homilia Kard. Fridolina AMBONGO (Arcybiskup metropolita Kinszasy (Kongo))

Współodpowiedzialni w misji – Wprowadzenie do modułu 3 – Kard. Jean-Claude Hollerich – Relator Generalny

Duchowe wskazówki – Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym – Kobiety i misja – s. Maria Grazia Angelini O.S.B

Wkład teologiczny – Współodpowiedzialność synodalna w misji ewangelizacyjnej. Jak dzielić się darami i zadaniami w służbie Ewangelii? Ks. dr Carlos María Galli

Świadectwo 1 – Wprowadzenie do sekcji B2.3 – Gloria Liliana FRANCO ECHEVERRI, O.D.N.

Świadectwo 2 – Świadectwo misji cyfrowej – José Manuel DE URQUIDI GONZALEZ i Xiskya Lucia VALLADARES PAGUAGA, R.P.

Świadectwo 3 – Posługa biskupia z misyjnej perspektywy synodalnej – Kardynał Stephen Ameyu Martin MULLA – Arcybiskup Dżuby (Sudan Południowy)

Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - Dzień 15 (18.10.2023) - UCZESTNICTWO

Homilia – Święto św. Łukasza – Arcybiskup Gintaras Grušas

Uczestnictwo, zadania odpowiedzialności i władzy – Wprowadzenie do modułu B3 – Kard. Jean-Claude Hollerich – Sprawozdawca generalny

Wkład duchowy – Sobór Jerozolimski – O. Timothy Radcliffe OP

Wkład teologiczny – Uczestnictwo, zadania odpowiedzialności i władzy: Jakie procesy, struktury i instytucje w misyjnym Kościele synodalnym? – Ks. Dario VITALI – Koordynator ekspertów teologów

Świadectwo 1 – Piąte Zgromadzenie Plenarne Rady Australii – Bp Shane Mackinlay – Biskup Sandhurst, Australia

Świadectwo 2 – Uczestnictwo, zadania odpowiedzialności i władzy – Rola biskupa – Bp Alexandre Joly – Biskup Troyes

Świadectwo 3 – “ZDEJMIJ BUTY” – AZJATYCKA PODRÓŻ DO SYNODALNEGO PRZYWÓDZTWA – Estela P. Padilla FABC-OTC

Dokumenty te dostępne są tutaj:

https://synod.org.pl/udostepnione-dokumenty-zgromadzenia-synodalnego-medytacje-wystapienia-regulamin/

Podsumowanie poszczególnych sesji Synodalnych:

https://synod.org.pl/podsumowanie-poszczegolnych-sesji-synodalnych-aktualizowane/

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść