Budujemy Kościół bez ścian - Zaproszenie na Przystanek Jezus 2023

Rozpoczęły się już zapisy dla ewangelizatorów, którzy chcą uczestniczyć w Przystanku Jezus 2023. Tegoroczna edycja PJ odbędzie się w dniach 31.07. - 05.08.2023 w Czaplinku. Myślą przewodnią wydarzenia będą słowa zaczerpnięte z ewangelii wg św. Jana "Aby byli jedno" ( por. J 17,22).

314617228 10170603327707037 7441221843252078257 N

Bazą dla ewangelizatorów, podobnie jak przed rokiem, będzie Salezjański
Ośrodek Wychowawczy w Trzcińcu obok Czaplinka.
Zgodnie z Przystankową tradycją, nasze spotkanie rozpoczną rekolekcje,
które poprowadzi nasz "przystankowy ojciec", ks. bp Edward Dajczak.
Swoją obecność na polach potwierdził nowy gospodarz diecezji
koszalińsko-kołobrzeskiej ks. bp Zbigniew Zieliński.

Wśród słów wsparcia dla naszej inicjatywy mamy również błogosławieństwo ks. bp Artura
Ważnego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji.
Do udziału w Przystanku Jezus zapraszamy osoby pełnoletnie, na co dzień
formujące się we wspólnotach, grupach i ruchach parafialnych,
zaangażowane w dzieło nowej ewangelizacji, które odkrywają w sobie chęć
dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi.
Zapisy trwają do 9 lipca przez formularz na stronie:
www.przystanekjezus.pl

link do zapisów: https://przystanekjezus.pl/zapisz-sie-na-pj-2023/

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść