Bp Stułkowski: świątynia jest miejscem, w którym rozpoznajemy Jezusa

Potrzebujemy takich miejsc jak świątynia, żebyśmy w nim rozpoznawali Jezusa - powiedział bp Szymon Stułkowski w parafii św. Floriana w Poniatowie (diecezja płocka). Poświęcił tam poddane konserwacji i restauracji zabytkowe wnętrze kościoła, który leży na Szlaku Turystycznym Obiektów Sakralnych na Mazowszu.

307160361 457937309696643 869045948642884140 N

Bp Szymon Stułkowski powiedział, że odrestaurowanie świątyni parafialnej, to wyraz miłości do Pana Boga, bowiem świątynia miejscem spotkania z Bogiem. Podziękował proboszczowi parafii i parafianom za podjęcie i wykonanie tego dzieła.Przywołał obraz w Ewangelii według św. Jana (J 1,29-34), gdzie Jan Chrzciciel rozpoznaje w Jezusie – Syna Bożego i wskazuje uczniom, że jest to „Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. - Potrzebujemy takich miejsc jak świątynia, żebyśmy w nim rozpoznawali Jezusa, podejmowali decyzję, że chcemy Go naśladować, pokazywali innym, kim jest Jezus – głosił biskup płocki.W czasie Mszy św. miał też zostać udzielony sakrament chrztu świętego czteromiesięcznej Michalinie. Bp Stułkowski podkreślił, że sakrament chrztu pokazuje istotę świątyni parafialnej: świątynia jest po to, aby ludzie poznając w niej Boga, dawali innym doświadczenie spotkania z Nim.

Stwierdził, że rodzice dziewczynki wskazują jej teraz na Baranka Bożego – Syna Bożego; chcą, by ich córka Go poznała, żyła z Nim w przyjaźni, pokochała Go.Nie stanie się to jednak na rozkaz - musi zostać przekazane, dlatego potrzebne jest świadectwo rodziców, ich wysiłek, aby ich córka w przyszłości miała i niosła dalej światło wiary; nie wstydziła się tego, że jest chrześcijanką, katoliczką. Aby tak się stało, potrzebne jest świadectwo rodziców, ale też rodziców chrzestnych, dziadków, wspólnoty parafialnej.- Dziękujemy za to, że spotkaliśmy w życiu takich ludzi jak Jan Chrzciciel, że pokazali nam Jezusa, dali nam doświadczenie spotkania z Bogiem przez Jego słowo, modlitwę, sakramenty. My też powinniśmy pełnić w życiu rolę Jana Chrzciciela. Spotkanie z Jezusem powinno nas skłonić do aktywnego pójścia za Nim - zaakcentował.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść