Bp Stułkowski: pójdziemy z gwiazdą do tych, którym gaśnie nadzieja

„Idziemy z gwiazdą do małżeństw i rodzin, którym gaśnie nadzieja, a także do młodych, którym twarze jaśnieją od blasku ekranów smartfonów” – napisał biskup płocki Szymon Stułkowski w słowie zachęty do udziału w XII Orszaku Trzech Króli w Płocku. W tym roku Orszakowi towarzyszyć będzie hasło „Niechaj prowadzi nas gwiazda!”.

6Xauvbalubyp4aghs,1671782655328

Bp Stułkowski zaznaczył, że w tym roku Orszakowi Trzech Króli towarzyszy hasło: „Niechaj prowadzi nas gwiazda!”: „Za przykładem Trzech Mędrców chcemy dzielić się jej światłem, szczególnie z tymi, którzy patrzą na nas z daleka albo pogubili się w wędrówce. Idziemy z gwiazdą do małżeństw i rodzin, którym gaśnie nadzieja; do osób starszych, chorych, żyjących ubogo i cicho, a także do młodych, którym twarze jaśnieją od blasku ekranów smartfonów” – napisał do diecezjan.

Biskup płocki zazaczył, że po raz pierwszy jako biskup płocki pójdzie z siostrami i braćmi „świetlistym szlakiem Orszaku w Płocku od Starego Rynku do «Stanisławówki»”. Wyraził wdzięczność Duchowi Świętemu, który „wieje tam, gdzie chce” (por. J 3,8) i zaprosił wiele osób, członków stowarzyszeń katolickich oraz ludzi dobrej woli do włączenia się w pracę na rzecz tegorocznych Orszaków.

Słowo bp. Stułkowskiego zostało odczytane wiernym w niedzielę 1 stycznia w kościołach diecezji płockiej podczas Mszy św.

XII Orszak Trzech Króli rozpocznie się 6 stycznia na Starym Rynku w Płocku o godz. 11.00 modlitwą „Anioł Pański”. Przemówią też biskup płocki, prezydent miasta i starosta – patronowie wydarzenia. Zaprezentowana zostanie scenka biblijna w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku.

Uczestnicy Orszaku przejdą ul. Bielską i Aleją Jachowicza do kościoła parafii św. Stanisława Kostki, by przed godz. 12.00 oddać pokłon Jezusowi. O godz. 12.00 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego. Potem komitet organizacyjny Orszaku (ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej na czele) zaprosi na poczęstunek na placu przykościelnym.

KAI,eg/Płock

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść