Bp Stułkowski dziękuje Wojownikom Maryi za troskę o męską wiarę

Dziękuję wam za troskę o męską wiarę. Niech będzie ona przeżywana normalnie, bez wydziwiania. Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi. Nie denerwujcie się, gdy wybierają swoje drogi, towarzyszcie im – powiedział bp Szymon Stułkowski do uczestników ogólnopolskiego, otwartego spotkania formacyjnego mężczyzn należących do wspólnoty Wojownicy Maryi pt. „Ojciec i dzieci”. Wielu z nich przyjechało do Płocka ze swymi nastoletnimi dziećmi.

EN 01551005 0008 1024X683

Bp Szymon Stułkowski przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej w płockiej Orlen Arenie. W homilii odwołał się do czytania z Księgi Rodzaju, opowiadającego o grzechu pierworodnym (Rz 3,9-24). Powiedział, że gdy wydarzy się katastrofa, na przykład taka jak obecnie w Turcji i Syrii, potrzebna jest szybka reakcja, błyskawiczna pomoc.

Tak też było, gdy człowiek zapragnął być jak Bóg, gdy zapomniał, że jest tylko stworzeniem. Stał się więc dramat – ale Bóg nie czekał. Od razu zapowiedział szatanowi, że zostanie zwyciężony: – Jezus ostatecznie zwyciężył moc szatana na krzyżu. Zmiażdżył na krzyżu potęgę szatana. W Chrystusie jest zwycięstwo. Dzisiaj stajemy po stronie Zwycięzcy. Walka trwa nadal, ale gdy stoisz po stronie Zwycięzcy, nic ci nie grozi. On jest jak tarcza, która cię chroni. W naszej osobistej walce wstawia się za nami Maryja, Matka Zbawiciela – zaakcentował biskup płocki.

Bp Stułkowski, przywołał też Ewangelię dnia o rozmnożeniu chlebów (Mk 8,1-10). Powiedział, że także uczestnicy spotkania w Płocku „przyniosą Jezusowi swoje chleby”. Jezus pyta się też, jakie chleby mają przy sobie tego dnia, co powinni rozmnożyć, co przemienić? Podczas Eucharystii wrzucą na patenę chleby, które przynieśli, ale może są to nie chleby, lecz kamienie?

Galeria Gość Płocki:

https://plock.gosc.pl/gal/spis/8082525.Wojownicy-Maryi-w-Plocku-Czesc-1?fbclid=IwAR3dE1F_evHr0SbVXd7IRn6iiHaZ7oowGXJG4q5vTPIdpz3y69LHTz62aH4

Wrzuć to, co masz. Ręce Jezusa są silne, On to udźwignie. Na tym polega dynamika wolności, że przynoszę Jezusowi swoje życie. Nie uciekaj od tego, czym teraz żyjesz: jeśli to jest piękne, to On się ucieszy, jeśli bolesne, to będzie współcierpiał – podkreślił kaznodzieja.

Powiedział też, aby w trudnej sytuacji zwrócić się do Maryi – Uzdrowienia chorych. Ona pomoże w duchowych sprawach; a „w duchowej chorobie nie jest potrzebny lekarz, ale spowiednik, kierownik duchowy”.

Pasterz Kościoła płockiego przyznał, że sam nie doświadczył w domu rodzinnym męskiej pobożności, to mama wychowała jego i rodzeństwo religijnie. Natomiast dzieci uczestników spotkania w Płocku widzą swoich ojców z różańcem, w kościele.

Bp Stułkowski podziękował Wojownikom Maryi za troskę o „męską wiarę”, ks. Dominikowi Chmielewskiemu SDB za formowanie i „zapalanie do wiary”: – Tak, jak istnieje wychowanie religijne bez wiary ojca, tak też może się nie udać wychowanie do wiary dzieci z silną wiarą ojca. Troszczcie się, żeby wiara była przeżywana normalnie, bez wydziwiania. Rozmawiajcie ze swymi dziećmi. Nie denerwujcie się, gdy wybierają swoje drogi, towarzyszcie im – wezwał mężczyzn.

Dodał, że Pan Jezus poszedł do Emaus w złą stronę, aby zawrócić z uczniami. Czasem trzeba „pójść z młodymi w złą stronę, towarzyszyć im, kiedy się buntują, iść z nimi”. Gdy dzieci są małe, trzeba im dużo mówić o Panu Bogu, a gdy są dorosłe – dużo mówić Bogu o swoich dzieciach, modlić się za nich. Poprosił Maryję o opiekę nad rodzinami i razem z uczestnikami Mszy św. modlił się aktem strzelistym, dobrze znanym w Płocku, gdzie Jezus Miłosierny pierwszy raz objawił się św. siostrze Faustynie: „Jezus, ufam Tobie!”.

Mszę św. w Orlen Arenie poprzedziła procesja różańcowa przez miasto (ze Starego Rynku do Orlen Areny przy stadionie klubu Wisła), z udziałem kilkudziesięciu tysięcy uczestników ogólnopolskiego spotkania formacyjnego mężczyzn. Mężczyźni nieśli między innymi figurę Matki Bożej Fatimskiej i wiele flag maryjnych.

Natomiast po Mszy św. uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji ks. Dominika Chmielewskiego SDB, modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia, adorowali Najświętszy Sakrament.

Ogólnopolskie otwarte spotkanie mężczyzn pt. „Ojciec i dzieci” zakończy się w sobotę w godzinach wieczornych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść