Bp Stułkowski do alumnów: troszczcie się o siebie, módlcie, upominajcie

Troszczcie się o siebie, spotykajcie się, módlcie, upominajcie – zwrócił się biskup płocki Szymon Stułkowski do pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w czasie Mszy św. z obrzędem kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu. Uroczystość z udziałem wychowawców i profesorów odbyła się w seminaryjnej kaplicy Dobrego Pasterza.

318455620 6032763110091381 8898892163439077019 N
W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! (Ef 6, 10-17)

Bp Stułkowski poprosił, by alumni troszczyli się o relację z Bogiem, który jest źródłem nadziei, i by „przygarniali się nawzajem”: - Troszczcie się o to, aby trzymać się razem, zwłaszcza teraz, gdy z różnych stron „obrywamy” jako Kościół, zasłużenie i niezasłużenie. Trzymajcie się razem, spotykajcie, módlcie, pomagajcie, upominajcie - zachęcił kandydatów do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Przyznał, że dzień po ingresie do katedry płockiej pojechał na tamę we Włocławku, do miejsca, gdzie odnaleziono ciało bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Poznał go przed męczeńską śmiercią, dostał od niego krzyż. Zanim sam został biskupem, po rozmowie z nuncjuszem pojechał na Żoliborz, do parafii św. Stanisława Kostki, modlił się tam, zawierzając wstawiennictwu błogosławionego.

Bp Stułkowski poprosił również, aby do pięciu imion alumnów przystępujących do obrzędu kandydatury, dopisać trzy inne: Antoni, Stanisław i Kazimierz. Przywołał historię trzech wikariuszy z Gostynina z roku 1939, którzy oddali życie za proboszcza (chodzi o ks. Antoniego Dubasa, Stanisława Krystosika i Kazimierza Stankiewicza). Dali oni „piękne świadectwo”.- Przygarniajcie się nawzajem, bo i Chrystus was przygarnął ku chwale Boga. To wasza ostatnia prosta do święceń - stwierdził bp Stułkowski.

W czasie Mszy św. w seminaryjnej kaplicy Dobrego Pasterza przewodniczył on obrzędowi kandydatury do święceń diakonatu i prezbiteratu, z udziałem pięciu alumnów - studentów piątego roku WSD: Cezarego Jasińskiego z parafii św. Urbana w Baboszewie, Michała Pereka z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, Wiktora Rękawieckiego z parafii św. Wojciecha w Solcu, Sebastiana Szymańskiego z parafii św. Michała Archanioła w Płońsku i Karola Wernika z parafii św. Apostoła Bartłomieja w Jeżewie. Alumni wcześniej wzięli udział w rekolekcjach w Świnicach Warckich - miejscu chrztu św. Faustyny Kowalskiej (ur. 5 sierpnia 1905 r. – zm. 5 października 1938 r.).

W płockim seminarium studiuje obecnie 23 alumnów.

Za eg/KAI, 6.12.2022

Foto: WSD Płock

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść