Bp Stułkowski: Bóg jest z nami najbardziej wtedy, gdy wydaje się, że Go nie ma

Błogosławieństwa pokazują, że kiedy przyjdzie cierpienie, bieda, smutek, to będę się umiał w tym odnaleźć. To jakby cel budowania naszej relacji z Panem Bogiem, by być wtedy mocnym - powiedział bp Szymon Stułkowski w parafii Borkowo Kościelne w diecezji płockiej.

Pobrane

Bp Szymon Stułkowski podziękował proboszczowi parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym ks. Adamowi Zaborowskiemu i wspólnocie parafialnej za dzieło odnowienia wnętrza świątyni parafialnej. Podkreślił, że w ten sposób objawia się wiara, ponieważ „kościół jest potrzebny po to, aby w nim spotkać się z Panem Bogiem”.Biskup płocki zauważył, że ludzie wierzący niekiedy są postrzegani jako ci, którzy nie są szczęśliwi, nie powiodło się im, jedynie się umartwiają i pocieszają, a przecież jest to sprzeczne z naturalnym dążeniem człowieka do osiągnięcia szczęścia.

Dodał, że błogosławieństwa (Mt 5,1-12a) nie zostały wypowiedziane przez Jezusa w tym celu, by każdy miał doświadczać nieszczęść. One pokazują cel, do którego trzeba dążyć, jak budować relacje z Panem Bogiem, aby umieć przyjąć cierpienie. Patronka parafii św. Apolonia została patronką stomatologów, bo chcąc zmusić ją do wyrzeczenia się Jezusa, wyrywano jej zęby i łamano szczękę. Jednak nie uległa prześladowcom i nie wyrzekła się Jezusa.- Błogosławieństwa pokazują, że kiedy przyjdzie prześladowanie w imię Jezusa, to będę umiał się na to zgodzić; kiedy przyjdzie cierpienie, bieda, smutek, to będę się umiał w tym odnaleźć. To jakby cel budowania naszej relacji z Panem Bogiem, żebyśmy byli mocni – podkreślił biskup płocki.Zaznaczył, że do tego jest potrzebna świątynia, w której słucha się słowa Bożego, karmi Ciałem Jezusa, w konfesjonale oddaje Bogu grzech i niewierności, aby się przemienić. W świątyni nabiera się sił duchowych, aby „mieć serce wsłuchujące się w Boga, który żyje pośród nas”.

Bp Szymon Stułkowski poświęcił nową malaturę kościoła w Borkowie Kościelnym, wraz z obrazem Wniebowzięcia Matki Bożej na suficie. Wykonał go Bogdan Radihowski, artysta z Lwowa. Nad ołtarzami bocznymi powstały też nowe portrety: św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II. Prace trwały trzy miesiące, parafia wydała na nie 80 tysięcy zł.Obraz Wniebowzięcia na suficie ufundował ks. kan. Tomasz Szablewski, były misjonarz, który pochodzi z parafii Borkowo. Okazją do fundacji było 50-lecie kapłaństwa fundatora. Poza tym poświęcone zostały nowe stacje Drogi Krzyżowej, ufundowane przez czternaście rodzin z parafii.W Mszy św. w dniu odpustu parafialnego uczestniczyli między innymi członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, a grały połączone orkiestry z Goleszyna, Gozdowa i Słupi, pod batutą kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego. Po Mszy św. na wszystkich czekał gorący poczęstunek i deser.Obecny murowany kościół parafialny w Borkowie Kościelnym zbudowano przed II wojną światową. W czasie wojny Niemcy zamienili go na warsztat mechaniczny. Po wojnie kościół został odbudowany. W 1952 roku kościół otrzymał dębową nastawę głównego ołtarza i ambony z pracowni Piotra Dąbka z Brodnicy. W 1956 roku kościół został poświęcony przez bp. Tadeusza P. Zakrzewskiego. Aktualnie trwają starania o nadanie kościołowi rangi sanktuarium św. Apolonii, patronki stomatologów i dentystów.eg / Borkowo Kościelne

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść