Bp Libera w Boże Ciało: Eucharystia to sakrament odpowiedzialności za Kościół

Eucharystia jest sakramentem odpowiedzialności za Kościół, za Chrystusa ukrytego i obecnego wśród nas. Mamy być odpowiedzialni za to, aby miłość nie opuściła naszego Kościoła - powiedział bp Piotr Libera w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Płocku, na zakończenie procesji, która przeszła ulicami Starego Miasta.

Bp Pl Thumb

Bp Piotr Libera na zakończenie procesji eucharystycznej powiedział, że Boże Ciało i każda Eucharystia przypomina o pełni prawdziwego życia: życia miłością. Przyjmując Komunię świętą, wchodzi się w niepodzielnego Pana Jezusa, żyjącego miłością do każdego człowieka, bo przecież ten, kto kocha, łączy się z innymi. Społeczne przesłanie Bożego Ciała mówi o tym, aby być w komunii z Bogiem i z braćmi.

- W obecnej chwili historii, tak zagmatwanej i niepewnej, można by kreślić różne scenariusze postępowania i przewidywań. Ale dla nas - ludzi wiary - klarowny i jasny jest jeden kierunek drogi - ku komunii, ku jedności. Ćwiczyliśmy się w tym, próbowaliśmy to robić konkretnie w czasie tej procesji: idąc krok za krokiem za Panem Jezusem utajonym w Eucharystii – powiedział hierarcha.

Zaznaczył, że pandemia i straszna wojna w Ukrainie uczy potrzeby solidarności i bliskości. Komunia z Bogiem, powrót do wiary żywej i czynnej miłości względem bliźniego są teraz najbardziej potrzebne dla świata, który jest rozdarty przez konflikty i niesprawiedliwości. To konieczne dla podzielonego narodu.

Potrzeba odnowionej komunii z Panem Bogiem w rodzinach, zwłaszcza skłóconych i rozbitych, w człowieku pogubionym w samym sobie. Potrzebna jest „żywa komunia z Bogiem, która zrodzi nową komunię między ludźmi”. To jest społeczne przesłanie Bożego Ciała.

- Eucharystia jest sakramentem odpowiedzialności za Kościół, za Chrystusa ukrytego i obecnego wśród nas, który zdaje się odchodzić i przychodzić. Mamy być odpowiedzialni za to, aby miłość nie opuściła naszego Kościoła - w tym co mówi i w tym, co czyni, aby miłość nas nie opuściła. Nasza przyszłość wiedzie przez Eucharystię, bo tam, gdzie Bóg, tam jest przyszłość. Nie ma dla nas przyszłości bez Boga. Pamiętajmy o tym – zwrócił się do płocczan bp Piotr Libera.

Biskup udzielił też błogosławieństwa sakramentalnego miastu i diecezji.

eg/ KAI / Płock

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść