Wspólnota Katedralna Płock

Historia

9 kwietnia 2011 r. zawiązała się wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna, otwarta dla wszystkich osób z Płocka i całej diecezji. Jej inicjatorką i założycielką jest dr Iwona Zielonka. Jesteśmy wspólnotą osób, świeckich, konsekrowanych i duchownych, które pragną wzrastać we wspólnocie i formować się do posługi głoszenia Słowa na wszelkie sposoby, według Charyzmatu, jaki Bóg wyznaczył każdemu z nas i naszej wspólnocie. Mamy różne doświadczenia, różne pochodzenie i wiek, ale łączy nas miłośc do Chrystusa i Jego Kościoła, która przynagla nas do działania. Jezus przed swoim Wniebowstąpieniem skierował do swych uczniów wielki nakaz: "Idźcie i czyńcie uczniów"! Wsłuchujemy się w Słowa Chystusa i otwieramy się na prowadzenie Ducha Świętego, który jest naszym Przewodnikiem i uzdalnia nas do wypełnienia tej misji. Nasza duchowośc to uczniostwo. Jesteśmy uczniami w szkole Jezusa Chrystusa, naszego Jedynego Zbawiciela, Pana i Mistrza, który sam nas zgromadził w Opactwie Pobenedyktyńskim i w Katedrze. Gromadzimy sie na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i dzieleniu w płockiej katedrze - Matce Kościoła Płockiego pod płaszczem Maryi Wniebowzietej, Pani Mazowieckiej, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Nasz cel, to głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu w duchu Nowej Ewangelizacji. Rozpaleni Miłością Chrystusa, pełni zapału, chcemy głosić Chrystusa Zmartwychwstałego aż po krańce ziemii, gotowi pójść wszędzie tam, gdzie nas pośle, obejmując naszą posługą i modlitwą zwłaszcza naszą diecezję. Jesteśmy dumni z bycia chrześcijanami i pragniemy dawac świadectwo naszej wiary i Miłości, która "zwyciężyła świat" (por.J 16,33).

Dziś wspólnoto- szkołę tworzy sześć wspólnot: Płock - katedra, Ciechanów - Fara, Raciąż, Rypin - św. Stanisława, Rogowo, Osiek.

Spotkania

Zapraszamy na spotkania katedralnej wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej w 1,3 i 4 wtorek miesiąca, godz. 18.45 (po Mszy św. wieczornej) do katedry Płockiej. W II wtorek miesiąca spotkania w małych grupach - tylko dla członków wspólnoty SNE DP

W każdy pierwszy wtorek miesiąca o 19.00 odbywa się w katedrze Msza Święta oraz modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się modlić z nami za siebie i swoich bliskich.

Odpowiedzialn:

Iwona Zielonka

Karina Waśniewska

Krystyna Adamczyk

duszpasterz: ks. Łukasz Zdunkiewicz

spowiednik: ks. Marek Zawadzki

Animatorzy: Sabina Skotak, Paweł Dąbrowski,  Hubert Waśniewski, Karina Waśniewska

 

Małe grupy

Formacja podstawowa

Wspólnoty w Diecezji Płockiej

  1. Raciąż – animator Ewa Olszewska
  2. Osiek – animator Maryla Teska
  3. Rogowo - animator
  4. Ciechanów - odpowiedzialni: Magdalena Wojciechowska, Danuta Niszczota, Rafał Kilian (z-ca) animatorzy: Magdalena Wojciechowska, Danuta Niszczota, Łukasz Milewski
  5. Rypin - Katarzyna i Jakub Wiśniewscy

Animatorzy w Płocku

  1. Paweł Dąbrowski
  2. Sabina Skotak,
  3. Karina Waśniewska
  4. Hubert Waśniewski

Zespół Eleos 22.02

Odpowiedzialny: Hubert Waśniewski

 

Wspólnota młodzieżowa

Odpowiedzialna: Magdalena Żakieta

 

Wspólnota dzieci

Odpowiedzialna: Małgorzata Bojanowska

 

Ewangelizacja w hospicjum i szpitalu

Odpowiedzialni:

Płock - Krystyna Adamczyk

Ciechanów - Magdalena Wojciechowska

Mława -  Bożena Zakrzewska

Przasnysz - ks. Andrzej Maciejewski

 

 

Małę Grupy
   
Diakonie

Koordynator Diakonii: Krystyna Adamczyk

 

Diakonia ewangelizacyjna

Prowadzi kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji,  rekolekcje ewangelizacyjne i inne formy ewangelizacji dla ruchów, wspólnot, parafii w diecezji i poza nią. Tworzą ją członkowie wspólnot SNE DP Św. Łukasza.

Odpowiedzialna: Iwona Zielonka

Diakonia muzyczna - Zespół Eleos 22.02 - od 2016 r.

Zajmuje się oprawą muzyczną wszelkich spotkań ewangelizacyjnych.

Odpowiedzialna: Karina Waśniewska

 

Diakonie

Diakonia teatralna

Służy w ewangelizacji poprzez teatr, pantomimę, różnego rodzaju przedstawienia i scenki ewangelizacyjne.

Odpowiedzialna: Karolina Śmigielska

Diakonia miłosierdzia

Wspiera  i dba o potrzeby ubogich, pozyskuje środki i organizuje pomoc potrzebującym.

Odpowiedzialna: Sabina Skotak

Diakonia liturgiczna

Zajmuje się oprawą liturgiczną Mszy św., kursów, rekolekcji a także innych spotkań ewangelizacyjnych.

Liturgia: Paweł Dąbrowski

Oprawa Mszy Świetej: Zofia Szabłowska

Kolekta: Leszek Wawrzyński

Diakonia medialna

Zajmuje się aktualizacją strony internetowej, kontaktem z mediami, opracowaniem ulotek, plakatów itp.

Odpowiedzialny: Hubert Waśniewski

Diakonia modlitwy wstawienniczej

Modlitwa wstawiennicza jest odpowiedzią na biblijne wezwanie Jezusa by modlić się za innych.

Odpowiedzialny: Mariusz Augustyniak

Diakonia ekonomiczna

Zajmuje się sprawami księgowymi, a także pozyskiwaniem finansów na wsparcie działań ewangelizacyjnych, prowadzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji.

Odpowiedzialna: Beata Karpińska

Diakonia techniczna

Odpowiedzialny: Rafał Żbikowski

 

Menu
Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x