Wytyczne dotyczące rekolekcji kerygmatycznych w Diecezji Płockiej

Wytyczne i uwagi praktyczne dla ekip prowadzących rekolekcje kerygmatyczne w Diecezji Płockiej

 

Przygotowanie do rekolekcji:

1. Miesiąc przed rekolekcjami ksiądz odpowiedzialny za ekipę umawia się na spotkanie z proboszczem parafii w celu omówienia szczegółów rekolekcji. W rozmowie powinny być ujęte następujące elementy:

a)      Modlitwa za rekolekcje – ksiądz proboszcz wraz z parafianami w ramach przygotowania się do przeżycia rekolekcji podejmują modlitwę w ich intencji.

b)      Forma –  należy ustalić z proboszczem, czy spotkania rekolekcyjne będą się odbywały w ramach Mszy Świętej, czy poza nią. Dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie Eucharystią (bez homilii) a po niej nabożeństwo rekolekcyjne.

c)       Zapoznać księdza proboszcza z zadaniami, jakie podejmuje ekipa podczas rekolekcji (świadectwa, prowadzenie modlitwy, scenki itd.)

d)      Informacja o rekolekcjach – bardzo ważnym elementem w przygotowaniu rekolekcji jest dobra informacja o nich. Chodzi o to, aby informacja o rekolekcjach dotarła do jak największej liczby parafian.  Dlatego proboszcz  powinien zatroszczyć się o przygotowanie plakatów, ulotek oraz zamieszczenie informacji o rekolekcjach w internecie, czy też w lokalnych mediach. Jeśli jest taka potrzeba to ekipa może pomóc księdzu proboszczowi w przygotowaniu plakatów i ulotek.

e)      Zaprosić lokalne wspólnoty do współudziału i współtworzenia rekolekcji – np. można poprosić lokalne wspólnoty do współtworzenia scenek ewangelizacyjnych.

f)       Zorientować się, jakimi możliwościami technicznymi dysponuje parafia (ekran i projektor multimedialny itd.)

g)      Zaproponować konkretną formę ewangelizacji (po domach, uliczną, np. droga światła)

 

2.    Po dokonaniu ustaleń z proboszczem kolejnym krokiem w przygotowaniu rekolekcji jest spotkanie ekipy, w którym powinny  zawierać się następujące elementy:

a)      Modlitwa (za rekolekcje i ekipę)

b)      Ustalenie zadań i funkcji na poszczególne dni rekolekcji – chodzi o to, aby każdy wiedział za co danego dnia rekolekcji jest odpowiedzialny (kto mówi świadectwo, kto prowadzi uwielbienie, kto gra w jakich scenkach itd.)

c)       Ustalenie dynamik –  ważnym elementem  rekolekcji są dynamiki, które dają ludziom  możliwość aktywnego uczestnictwa, podjęcia decyzji, zajęcia stanowiska na bieżąco  wobec wygłoszonej prawdy ewangelicznej.

d)      Scenki  ewangelizacyjne –  urozmaicają głoszenie kerygmatu, obrazują treść danego nauczania.

e)      Prowadzenie modlitwy – chodzi o modlitwę spontaniczną, uwielbienia, dziękczynienia, prośby. Dobrze jeżeli treść modlitwy koresponduje z treścią nauczania z danego dnia.

f)       Świadectwa – jest to jeden z najmocniejszych elementów rekolekcji. Świadectwo powinno być radosne, krótkie, skoncentrowane na Jezusie. Powinno trwać nie dłużej niż 4 min.  Najlepiej, gdy głoszący ma to świadectwo spisane na kartce (3/4 trzyczwarte strony A4).

g)      Multimedia  - w głoszeniu można korzystać z różnych filmików, plików muzycznych itd.

h)      Gadżety – ważne jest, aby uczestnicy wychodząc z rekolekcji otrzymywali jakiś drobiazg, który pozwoli im zapamiętać najważniejszą prawdę orędzia ewangelicznego ogłoszonego w danym dniu (list od Boga, tekst modlitwy wyznania Jezusa Panem) ważne, aby te gadżety były dobrej jakości,  profesjonalnie przygotowane.

 

3.   Bezpośrednie zaproszenie na rekolekcje

W niedzielę poprzedzającą rekolekcje osoby z ekipy przyjeżdżają do parafii, aby w ramach ogłoszeń zaprosić do udziału w rekolekcjach i dać świadectwo osobistego spotkania z Panem Bogiem.

 

Przebieg rekolekcji:

1.    Treścią rekolekcji jest kerygmat na który składają się następujące prawdy:Miłość Boża,grzech,zbawienie w Jezusie, wiara, nawrócenie, Jezus jedyny Pan, Duch Święty, wspólnota. Wszystkie te prawdy muszą wybrzmieć na rekolekcjach.

2.    Inne ważne elementy rekolekcji: modlitwa uwielbienia , świadectwo , dynamiki, czyli zaproszenie do  decyzji, oprawa  muzyczna, scenki , gadżety

3.   Zaproszenie do wspólnoty:

a)      Owocem rekolekcji kerygmatycznych powinno być zaproszenie ludzi do konkretnych małych wspólnot kościelnych istniejących w parafii, które są miejscem wiary i duchowego wzrostu. Można zorganizować np. parafialny dzień wspólnoty.

b)      Jeśli nie ma takich wspólnot proboszcz zobowiązuje się, że po rekolekcjach zatroszczy się o ich powstanie i formację. W tym celu proboszcz współpracuje z duszpasterzami wspólnot i ruchów katolickich istniejących w Diecezji

 

REKOLEKCJE, KTÓRE NIE UWZGLĘDNIAJĄ POWYŻSZYCH ELEMENTÓW NIE MOŻNA TRAKTOWAĆ JAKO REKOLEKCJI KERYGMATYCZNYCH !!!

 

Po rekolekcjach…

Spotkanie podsumowujące.

Na spotkaniu podsumowującym po rekolekcjach warto zwrócić uwagę na dwie sprawy:

a)      Jak oceniam własną posługę na rekolekcjach?

b)      Ogólne wnioski, uwagi, pomysły, co można zmienić by było lepiej?

 

<><

 

Życzymy wszystkim ekipom ewangelicznego zapału w radosnym głoszeniu Dobrej Nowiny 

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii !”  (1 Kor 9,16b)

 

 

oprac. ks. Rafał Winnicki na podst.  „Wytycznych dotyczących rekolekcji kerygmatycznych w parafiach Diecezji Płockiej” zawartych w dokumentach XLIII Synodu Diecezji Płockiej.

 

Cytat dnia

"Nie ma większego zła niż to, kiedy życie zaprzecza głoszonym z ambony ideałom. Kościół potrzebuje ludzi czynu świadczących życiem bardziej niż przemówieniami o mocy Dobrej Nowiny."

Bp Piotr Libera
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x