Wydział ds. Nowej Ewangelizacji
Nabożeństwa Eucharystyczne na I niedziele 2020

 Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę listopada 2020 r.

 

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę grudnia 2020 r.

(6 grudnia)

 

Pieśń na rozpoczęcie: Przed tak wielkim Sakramentem…

 

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Okadzenie Najświętszego Sakramentu

 

WPROWADZENIE

 

Zbawicielu przyjmij nasze uwielbienie za Twoją obecność pośród nas. Pragniemy także dziękować, że teraz dajesz nam możliwość, żeby trwać przed Tobą. Rozpoczęliśmy adwent, czas przygotowujący nas na Twoje przyjście. Każdy dzień naszego życia ma być oczekiwaniem na spotkanie z Tobą. W życiu codziennym, tak nieraz się poukłada, że nie mamy zbyt wiele czasu dla Boga i dla siebie. Jesteśmy pochłonięci swoimi sprawami; unikamy nawet siebie samych, nie wiedząc, co mielibyśmy z sobą zrobić. Pochłania nas codzienność. Nie mamy czasu dla siebie, żeby zastanowić się nad jakością życia i podjąć pracę nad sobą. Wtedy wnętrze może stawać się coraz bardziej zaniedbane. Czas adwentu i obecna trudna sytuacja związane z epidemią mogą inspirować, by podjąć refleksję nad życiem.

Panie Jezu, przez miniony rok, w pierwszą niedzielę miesiąca, towarzyszyły nam rozważania motywowane nauczaniem św. Jana Pawła II. Papież wydając List apostolski Tertio millennio adveniente w związku z przygotowaniem Roku Jubileuszowego 2000 przypomniał, że  „Jezus Chrystus jest nowym początkiem wszystkiego. Wszystko w Nim odnajduje siebie, zostaje przyjęte i oddane Stwórcy, od którego wzięło swój początek”. To przede wszystkim w Jezusie, który jest odkupicielem człowieka chcemy szukać sensu życia.

Trwając przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, w milczeniu podziękujmy najpierw za dar Jego cichej obecności. Można też poprosić, aby On towarzyszył nam na drogach codzienności. Nie chcemy bowiem zatracić w sobie tego przekonania, że Pan jest, zawsze żyje i nas prowadzi.

 (Chwila ciszy)

Pieśń: Oto jest Baranek Boży

W Liście przed Rokiem Jubileuszowym, św. Jan Paweł II, przywołał następujące słowa z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym: „Kościół [...] wierzy, że Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu; oraz że nie dano ludziom innego pod niebem imienia, w którym by mieli być zbawieni”. Wpatrzeni w Jezusa pragniemy wyrazić naszą wdzięczność, że pozostaje On z nami zawsze. Pragniemy dziękować za świadków wiary, którzy  przypominają o naszym ostatecznym przeznaczeniu, którym jest zbawienie.

Św. Jan Paweł II kierując myśli ku Maryi, wskazywał na Tę, która prowadzi do Jezusa i jest niezawodną pomocą: „Maryja, Matka Odkupiciela, „Matka pięknej miłości, będzie dla chrześcijan (…) Gwiazdą nieomylnie kierującą nasze kroki ku Chrystusowi. Niechaj pokorna Dziewica z Nazaretu, która przed dwoma tysiącami lat dała światu Słowo Wcielone, prowadzi ludzkość nowego milenium ku Temu, który jest „światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka”.

Teraz wspólnie będziemy powtarzać: dziękujemy Tobie Panie

·         Za Twoją obecność pośród nas

·         Za dar wiary, którym nas obdarzyłeś

·         Za Eucharystię i pozostałe sakramenty święte

·         Za dobrość Twoją dla nas

·         Za Maryję, Twoją i naszą Matkę

·         Za świadków Ewangelii, szczególnie za św. Jana Pawła II

·         Za naszą wspólnotę parafialną

·         Za nasze rodziny

Teraz wspólnie będziemy powtarzać: prosimy Cię Panie

·         O umocnienie wiary, nadziei i miłości

·         O wytrwanie w Twojej służbie

·         Abyśmy mieli czas na modlitwę

·         Abyśmy jak najczęściej przyjmowali Komunię świętą i uczestniczyli w Eucharystii

·         Abyśmy nie wstydzili się dawać o Tobie świadectwo

·         Aby wygasła epidemia i byśmy bez przeszkód mogli wypełniać nasze zadania

Pieśń: Oto Pan Bóg przyjdzie

MODLITWA KOŃCOWA

 

Panie Jezu, który dajesz nam poznać Twoje bezgraniczne miłosierdzie, cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo, przyjmij nasz pokłon i uwielbienie. Niech Twoja chwała się objawia w tych naszych siostrach i braciach, którzy odpowiedzieli na Twoją propozycję pójścia za Tobą. Umacniaj ich w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. Powołuj i posyłał kolejnych robotników na swoje żniwo. Naucz nas słuchać twojego głosu, abyśmy byli wierni powołaniu, którym nas obdarzyłeś. Amen

 

Pieśń:Pójdź do Jezusa

 

ORACJA I REPOZYCJA

 

 

Pieśń: Niech będzie chwała i cześć 

 

(1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych)

 

Na ołtarzu /lub w innym widocznym miejscu zrobić dekorację/ można ustawić i wyeksponować relikwie świętych, kwiaty i świece, podświetlić to miejsce.

 Pieśń na rozpoczęcie:  Zwycięzca śmierci 

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

WPROWADZENIE

 W dniu dzisiejszym Kościół się raduje «w jednej uroczystości czcząc zasługi Wszystkich Świętych» (por. Kolekta); nie tylko tych, których w ciągu wieków wyniósł do chwały ołtarzy, ale i tych niezliczonych mężczyzn i kobiet, których świętość, ukryta przed światem, znana jest dobrze Bogu i jaśnieje w Jego wiecznym Królestwie. Myśląc o tych świetlanych świadkach Ewangelii, składajmy dzięki Bogu, który jest «źródłem wszelkiej świętości», za to, że dał ich Kościołowi i światu. Swoim przykładem ukazują oni, że my wszyscy powołani jesteśmy do pełni życia, doskonałej miłości» (Lumen gentium, 40).

Dzisiejsze święto zachęca nas, byśmy skierowali wzrok ku niebu, które jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Tam oczekuje nas radosna wspólnota świętych. Tam spotkamy się z naszymi drogimi zmarłymi, za których zanosić będziemy do nieba modlitwę w jutrzejsze uroczyste wspomnienie liturgiczne.

 

Pieśń: Chrystus Zmartwychwstan jest

Boże, dawco świętości, chcemy Cię uwielbić w całym naszym życiu. Dziękujemy ci za nasze życie, od poczęcia, aż do dnia dzisiejszego. Wierzymy, że wszystko jest łaską. Dziękujemy za to, że nas wybrałeś, abyśmy z Tobą byli tam, gdzie Ty jesteś – w domu Ojca. Jesteśmy Twoją świątynią Panie, dlatego wołamy do Ciebie z psalmistą: „Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem,  utkany w głębi pramatki ziemi. Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze (Ps 139, 13-16).

Niech więc moje życie będzie hymnem chwały, na twoją cześć. Niech Twoje miłosierdzie się rozleje na wszystkie Twoje dzieci, a zwłaszcza na tych, którzy Ciebie nie kochają, nie wierzą i nie ufają Tobie, którzy walczą z Tobą i Twoim prawem. Wierzę, że Ty ze wszystkiego potrafisz wyprowadzić dobro. Zjednoczyłeś nas w jednej komunii i wspólnocie w swoim mistycznym ciele, więc daj nam łaskę, abyśmy przez świadectwo naszego chrześcijańskiego życia, będąc znakiem sprzeciwu dla świata, doszli do pełni doskonałości.  

 

MODLITWA:

 1. Wszechmogący i wieczny Boże, który rozpalasz płomień Twojej miłości w sercach świętych. Z Tobą to, co niemożliwe, staje się możliwe. Tylko z Twoją pomocą, możemy stać się doskonali, jak doskonały jest Ojciec niebieski (por. Mt 5, 48). Udziel nam wiary i mocy miłości; abyśmy, radując się triumfem świętych, potrafili korzystać z ich przykładu. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie
 2. Panie, Twoja chwała jaśnieje w Twoich świętych. Promienny orszak w białych szatach podąża za Tobą. Oni złożyli świadectwo - o Tobie, głęboko zakorzenionym w ich sercach. Podtrzymywały ich cierpliwość i wytrwałość w naśladowaniu Ciebie. Udziel nam łaski przebywania wraz z Tobą w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie
 3. Aniołowie, Archaniołowie, Trony, Zwierzchności, Księstwa, Moce, Cherubini i Serafini; wszyscy święci Boży każdego czasu i miejsca: dzieci, także nienarodzone, młodzi, kobiety, mężczyźni, małżonkowie, zwłaszcza moi patroni: wstawiajcie się za mną, abym składał dobre świadectwo do ostatnich moich ziemskich dni, ku chwale Boga i jedności  z Jego świętym Kościołem. Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie.
 4. W takiej mierze, w jakiej przyjmujemy Twoją propozycję — każdy konkretnie w swoim życiu —  i wchodzimy na drogę naśladowania Ciebie,  możemy mieć udział w Twoim Życiu w obfitości. Prośmy zwłaszcza Maryję, Matkę Pana i Zwierciadło wszelkiej świętości. Niech Ona, cała Święta, sprawi, byśmy byli wiernymi uczniami Jej Syna, Jezusa Chrystusa!  Ciebie prosimy: wysłuchaj nas Panie.

 

Dodatkowo do wyboru:

Litania do wszystkich świętych

Lub

Litania błagalna na Wszystkich Świętych

 

Przez błaganie Matki Bożej, niepokalanej i zawsze Dziewicy, i Jana, Poprzednika, głosu, który wołał na pustyni,

- przez błaganie czystego chóru apostołów, którzy jako pierwsi pili wylaną na nich moc Ducha i sprawili, że my ją także pić możemy,

- uczniów Najwyższego: Piotra-Opoki niezachwianej świętej wiary, i narzędzia wybranego przez Słowo, który słyszał rzeczy nie do wypowiedzenia,

- czystych synów Zebedeusza, którzy zagrzmieli na wysokościach, Andrzeja, Twego towarzysza przez krzyż, i Mateusza Ewangelistę,

 - Filipa, który prosił, aby mógł widzieć Ojca, i Bartłomieja, który powołał nas, Ormian, i Jakuba, syna Alfeusza i Tomasza Didymosa,

 - Szymona Gorliwca, i Judy, brata Jakuba, nazywanego Twoim bratem — imię zasłużone dla tego kapłana,

 - siedmiu świętych, których wybrano jako diakonów dla małej trzódki; a koryfeusz tej gromady nosi wraz z nimi imię Szczepana,

 - siedemdziesięciu dwóch uczniów, których wybrałeś, aby głosili słowo, i tych, którzy szli za nimi, każdy w swoim czasie,

 - patriarchów wszystkich ludów, i nauczycieli słowa prawdziwego, którzy nas nauczyli, aby wyznawać Ciebie, Jednorodzonego Syna Ojca,

 - sług świętej Tajemnicy, dziewięciu stanów Kościoła (ormiańskiego), podobnych do dziewięciu chórów niebieskich, którzy Cię wychwalają w sposób Boski,

 - także tych, którzy są w niebiesiech; przez błaganie duchów najwyższych, zmiłuj się nade mną; oni Ciebie także proszą za mną, abyś nie odrzucił dzieła twojej ręki.

 - Przez dusze niezliczonych męczenników, którzy za Ciebie wylali krew, daj mi bolesne łzy, aby je wylać w zamian za ich krew,

 - od pierwszych męczenników — Szczepana, który Cię widział, aż do ostatniego i ostatecznego męczennika, którego zgładzi antychryst,

 - przez męczeństwo ich wszystkich wybaw mnie od napaści Złego i przez ich dobrowolną śmierć — od śmierci wiecznej.

  - Przez mroki ich ciemni i więzień oświeć ciemności mej duszy i przez te oczy, które i im wyrwano, daj, aby oczom mej duszy zajaśniało światło...

 - Za najstraszniejsze groźby, które oni za nic mieli, wybaw mnie od gróźb Złego i racz sprawić, aby spadły na jego głowę.

 - Za obietnice dóbr przemijających, których oni się wyrzekli, daj, bym nie był wydany Podstępnemu, aby mnie łudził miłością do materii...

  - Za ich długi głód, daj mi Chleb niebieski; za ich straszne pragnienie — źródło nieśmiertelne Twego boku (...)

  - Oni zapanowali nad skąpstwem nawet w najmniejszej cząstce materii, spraw, abym się oddalił od niesprawiedliwości i zadowolił tym, co jest wystarczające.

 - Z tymi, którzy mieli odwagę, aby powstać mimo kłopotów dnia, spraw, abym ja — tak oporny w tym co stanowi dobro, a tak chętny do zła — stał się odważnym.

 - Oni zwyciężyli gniew i powstrzymali smutek; dzięki nim zahamuj we mnie, Panie, obydwie te wady, aby kierowały się ku mnie na próżno.

 - Oni na arenie odnieśli zwycięstwo nad pychą i nad chwałą tego świata, racz mnie wyzwolić za ich wstawiennictwem w walce o to, aby osiągnąć miejsce po prawicy.

 - Oni, dzięki przykazaniu, które przekracza naturę, uprawiali ascezę. Daj mi przynajmniej nieść Twoje słodkie jarzmo i Twój ciężar lekki.

 - I chociaż nie znajdę się z pierwszymi podróżnikami, którzy już są w niebie, może będę przynajmniej ostatnim z ostatnich, idąc ich śladami.

- I jeśli tam, gdzie zamieszkują duchy najdoskonalsze, nie jestem godzien przebywać pod dachem Twego Ojca, spraw przynajmniej, bym stał się godny najpokorniejszego miejsca pośród, być może, ostatnich.

 - Daj mi jednak miejsce, mnie także, wśród owieczek po Twojej prawicy, i spraw, abym usłyszał objawienie Twojego radosnego głosu, który zaliczy mnie do grona błogosławionych.

(Tekst pochodzi z: Ojcowie żywi, t. 4, Kraków 1982)

MODLITWA KOŃCOWA

 

Pieśń:Przed tak wielkim Sakramentem

 

ORACJA I REPOZYCJA

 

Pieśń: Otrzyjcie już łzy płaczący

***

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę października 2020 r.

(4 października)

 Pieśń na rozpoczęcie: Upadnij na kolana…

 WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Okadzenie Najświętszego Sakramentu

 WPROWADZENIE

 Chryste, nasz Panie i Zbawicielu zebrani przed Tobą, który jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie, oddajemy Tobie należną cześć i uwielbienie, tak jak Ty sam czynisz to względem Ojca. Przez nią wreszcie najpełniej oddamy Tobie należy szacunek i okażemy miłość.

Zebrani przed Tobą w tę październikową niedzielę prosimy, abyś umocnił w nas pragnienie przyjmowania Ciebie w Komunii  Świętej, życia Twoimi słowami i trwania wraz z Maryją na modlitwie.

W październikowe dni pragniemy uczyć się na nowo trwania wraz z Maryją przy Tobie na różańcu. Pokrzepiająca jest pamięć o tym, że Jezu masz nie tylko Boże Serce, bogate w miłosierdzie i przebaczenie, ale również serce ludzkie, zdolne do wszystkich poruszeń i okazywani nam pomocy. Potrzebujemy jej w naszej codzienności, naznaczonej różnymi trudnymi sprawami i sytuacjami.

Św. Jan Paweł II, który wskazał w Liście o różańcu, że nie pomijał okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca niech będzie dla nas przewodnikiem na drogach wiodących do Jezusa.

(Chwila ciszy)

 

Pieśń: Pójdź do Jezusa…

 

W encyklice poświęconej Eucharystii św. Jan Paweł II wskazuje postawę, którą na wzór Maryi możemy przyjmować: „Z matczyną troską, poświadczoną podczas wesela w Kanie, Maryja wydaje się nam mówić: « Nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego Syna. On, który mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew, ofiarując wierzącym w tej tajemnicy żywą pamiątkę swej Paschy, aby w ten sposób uczynić z siebie “chleb życia” ». Prosimy zatem, aby nie zabrakła w nas zaufania względem Boga: Panie, umocnij wiarę naszą.

 

 1. Zbawicielu, niech Twoje miłosierdzie i Twoja obecność pośród nas będzie źródłem siły Twojego Kościoła nękanego różnymi przeciwnościami. Panie, umocnij wiarę naszą.
 2. Zbawicielu, niech słowa, które pozostawiłeś nam w Ewangelii będą światłem na drogach naszego życia, abyśmy zgodnie z nimi, byli sola ziemi i świadkami Twojej miłości do człowieka. Panie, umocnij wiarę naszą.
 3. Zbawicielu, Ty chwalebnie przemieniony na Taborze ukazałeś uczniom chwałę, jaka czeka Twoje przybrane dzieci. Niech często przyjmowana Komunia Święta pomaga nam trwać w wierności przy Tobie. Panie, umocnij wiarę naszą.
 4. Zbawicielu, Twoja Matka jest pewną przewodniczką w naszej wędrówce ku niebu. Niech Jej obecność pomaga nam nie tracić z oczu celu, do którego na nowo otworzyłeś nam drogę swoją Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem. Panie, umocnij wiarę naszą.
 5. Zbawicielu,niech Duch Święty przenika nasze serca swoją obecnością. Niech Maryja, która jest Oblubienicą Ducha Świętego pomaga nam trwać na modlitwie i budować bratnią wspólnotę. Panie, umocnij wiarę naszą.

W ciszy przedstawmy nasze prośby Jezusowi. Niech Maryja, wstawia się za nami.

Pieśń: Kłaniam się Tobie…

 MODLITWA KOŃCOWA

 Panie Jezu, który dajesz nam poznać Twoje bezgraniczne miłosierdzie, cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo, przyjmij nasz pokłon i uwielbienie. Niech Twoja chwała się objawia w tych naszych siostrach i braciach, którzy odpowiedzieli na Twoją propozycję pójścia za Tobą. Umacniaj ich w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. Powołuj i posyłał kolejnych robotników na swoje żniwo. Naucz nas słuchać twojego głosu, abyśmy byli wierni powołaniu, którym nas obdarzyłeś. Amen

 

Pieśń:O mój Jezu w Hostii skryty…

 

ORACJA I REPOZYCJA

 

Pieśń:Pobłogosław Jezu drogi…

  

 

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę września 2020 r.

(6 września)

Podczas nabożeństwa można wykorzystać obraz/ikonę oświetlonego Chrystusa Eucharystycznego (jeśli pozwalają na to okoliczności chodziłoby o efekt przyciemnienia przy zachowaniu jednocześnie intensywnego, skupionego światła skierowanego na Najświętszy Sakrament). Światła na kościele mogą być wygaszone.

Pieśń na rozpoczęcie: Jezu miłości Twej

 

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Po okadzeniu Najświętszego Sakramentu, kadzidło można postawić przed ołtarzem na przygotowanym wcześniej miejscu. 

Uwielbiamy Cię Jezu, który zaprosiłeś nas na to spotkanie. Jak my potrzebujemy Ciebie, tak Ty potrzebujesz nas. Chcesz odpocząć przy nas, Miłość pragnie bowiem odpowiedzi. W trwającym Roku Eucharystii chcemy dostrzec, jak bardzo jesteśmy obdarowani, mogąc przyjmować Ciebie w Najświętszym Sakramencie.

Przepraszamy Cię dziś szczególnie za grzechy profanacji, ale też za naszą pychę i nieposłuszeństwo. Przepraszamy Cię za to, że zamiast wzajemnej miłości i dawania wspólnego świadectwa o Tobie, tworzymy podziały, skupiając się na sprawach drugorzędnych. Uwolnij nas od ducha kłamstwa, który wmawia nam, że mamy czystsze języki, albo ręce do przyjmowania Ciebie. Oczyść Panie nasze języki, aby nie potępiały, nie oskarżały i nie piętnowały innych. Oczyść nasze ręce, aby były narzędziem Twojego miłosierdzia. Byśmy nie używali ich do wyrządzania zła bliźniemu – w rzeczywistości i w wirtualnym świecie. Oczyść Panie nasze ciała i dusze, byśmy trwali w komunii z Tobą, przynosząc dobre owoce.

 (Cisza)

Pieśń:  Panie, przebacz nam

Jezu, nasz Panie, dziękujemy za te krótkie chwile przy Tobie, gdy możemy czerpać ze źródła Życia, nadziei i wiary. Głębia przyzywa głębię – głębia naszej słabości przyzywa głębię Twojego Miłosierdzia. Prosimy Cię, abyś umocnij nas Panie w czasie próby, który wraz z całym Kościołem przeżywamy. Ty rozumiesz nasz lęk, bo sam go odczuwałeś, gdy nadeszła „Twoja godzina”. Przypomniał nam św. Jan Paweł II w encyklice „O Eucharystii w życiu Kościoła”, że Chrystus nie ucieka przed swoją godziną „i pragnie, ażeby uczniowie Mu towarzyszyli: Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie  (…)  Przywołuje słowa św. Ambrożego do neofitów: Jeśli dzisiaj Chrystus jest twój, zmartwychwstaje dla ciebie każdego dnia  (EE 14).  

Wstawiamy się dzisiaj za tych, którzy utracili więź z Tobą i nie pamiętają już smaku Eucharystii. Powtarzamy: Panie, pociągnij ich ku sobie

 1. Odnów w nas Panie łaski, które otrzymaliśmy w dniu przyjęcia pierwszej Komunii świętej, gdy w pełni mogliśmy uczestniczyć w Twojej Ofierze. Prosimy za siebie i  naszych bliskich - Panie pociągnij ich ku sobie.
 2. Daj tym, którzy uczestniczą we Mszy Świętej łaskę dobrej spowiedzi, aby mogli z czystym sercem przystępować do Stołu Pańskiego - Panie pociągnij ich ku sobie.
 3. Wstawiamy się za tych, którzy nie wierzą w Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Sakramencie, ponownie przeżyli doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: «Otworzyły się im oczy i poznali Go» (Łk 24,31) - Panie pociągnij ich ku sobie.
 4. Za tych, którzy od dawna nie uczestniczą we Mszy Świętej i nie przyjmują Jezusa w Eucharystii. Niech nie chorują duchowo z braku duchowego Pokarmu - Panie pociągnij ich ku sobie.
 5. Powierzamy Ci samych siebie i tych, którzy się pogubili. Ty przyszedłeś, by odszukać i ocalić to, co zginęło – Panie pociągnij ich ku sobie.
 6. Polecamy Ci chorych na duszy i na ciele. Wierzymy, że przyszedłeś do tych, którzy źle się mają - Panie pociągnij ich ku sobie.

W chwili ciszy przedstawmy swoje intencje i tych, za których chcemy prosić…

Panie, Ty znasz moje Imię, wezwałeś mnie po imieniu. Idę za Tobą, prowadzisz mnie swoją drogą. Jezu ufam Ci, bo jestem Twój.

Pieśń:  Tyś w Wieczerniku

MODLITWA KOŃCOWA

Jezu, ofiaro miłości, który dajesz nam poznać Twoje bezgraniczne miłosierdzie, cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo, przyjmij nasz pokłon i uwielbienie. Niech Twoja chwała się objawia w nas, w naszych siostrach i braciach, którzyśmy odpowiedzieli na Twoją propozycję pójścia za Tobą. Podjęliśmy decyzję bycia Twoimi uczniami. Umacniaj w nas tę decyzję, gdy spotkamy się z odrzuceniem i sprzeciwem i pozwól świadczyć o Tobie całym życiem.  Naucz nas słuchać Twojego głosu i być posłuszni Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, aż po kres naszych ziemskich dni. Amen

Pieśń:Przed tak wielkim sakramentem

ORACJA I REPOZYCJA

 Pieśń:  Twoja cześć chwała

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę sierpnia 2020 r.

(2 sierpnia)

Pieśń na rozpoczęcie: Wszystko Tobie oddać pragnę…

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Okadzenie Najświętszego Sakramentu

WPROWADZENIE

Panie Jezu, nasz Zbawicielu i Mistrzu, trwając przed Tobą uwielbiamy Ciebie i oddajemy Tobie chwałę. Po raz kolejny gromadzisz nas wokół siebie, aby nas pokrzepić. Pragniemy nie tylko przyjmować Ciebie w Komunii Świętej, ale także trwać w geście adoracji.

Przypominamy słowa, które poprzez Ewangelię motywują nas do ufnej postawy wobec Ciebie. A są to słowa, które ukazują nam w jaki sposób czyniła to Maryja. Ona „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”, jak zapisał Ewangelista. Panie Jezu, przeżywając sierpień, miesiąc, kiedy dziękujemy Tobie za dar Wniebowzięcia Maryi pragniemy naśladować Jej postawę, aby ochotnym sercem przyjmować Twoje słowo, rozważać je, i prosić, aby przemieniało naszą codzienność.

Św. Jana Pawła II i jego słowa, które pozostawił w encyklice o Eucharystii, tym Darze, który jest źródłem życia Kościoła, szukamy inspiracji, aby na wzór Maryi być wiernym Chrystusowi.

 (Chwila ciszy)

Pieśń: O Panie Ty nam dajesz…

W encyklice poświęconej Eucharystii św. Jan Paweł II wskazuje, na postawę, którą na wzór Maryi możemy przyjmować: „W Eucharystii Kościół łączy się w pełni z Chrystusem i z Jego ofiarą, utożsamiając się z duchem Maryi. Jest to prawda, którą można zgłębić odczytując ponownie «Magnificat» w perspektywie eucharystycznej. Eucharystia jest bowiem, podobnie jak hymn Maryi, przede wszystkim uwielbieniem i dziękczynieniem. Kiedy Maryja wznosi okrzyk: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim», nosi już w łonie Jezusa. Wielbi Ojca «przez» Jezusa, lecz wielbi Go także «w» Jezusie i «z» Jezusem. To jest właśnie prawdziwa «postawa eucharystyczna»”.

W słowach modlitwy chcemy wyrazić nasze pragnienie, aby za wstawiennictwem Maryi, którą za św. Janem Pawłem II nazywamy Niewiastą Eucharystii pamiętać o bliskości Jezusa: Maryjo, prowadź nas do Jezusa.

 1. Maryja  w hymnie uwielbienia wspomina wspaniałe dzieła, jakich Bóg dokonał w dziejach zbawienia. Panie Jezus na wzór Twojej Matki daj nam codziennie trwać przed Tobą na modlitwie. Maryjo, prowadź nas do Jezusa.
 2. Najświętszy Sakrament został nam dany, ażeby całe nasze życie, podobnie jak życie Maryi, było wychwalaniem Boga. Maryjo pomagaj nam uwielbiać Jezusa. Maryjo, prowadź nas do Jezusa.
 3. Najświętsza Maryja Dziewica jest uznawana za Mistrzynię w kontemplowaniu oblicza Chrystusa. Panie na wzór Maryi daj nam naszym życiem przylgnąć do Ciebie. Maryjo, prowadź nas do Jezusa.
 4. „Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy. Panie Jezu, niech wzrasta nasza miłość do bliźnich, których stawiasz na drodze naszego życia, abyśmy razem trwali w zjednoczeniu przed Panem i karmili się Jego Ciałem. Maryjo, prowadź nas do Jezusa.
 5. Maryja w której „tajemnica Eucharystii jawi się bardziej niż w kimkolwiek innym jako tajemnica światła”, prosimy Cię Panie, abyśmy wzorując się na Twojej Matce poznali, jaką przemieniającą moc ma Eucharystia – sakrament Twojej obecności pośród nas. Maryjo, prowadź nas do Jezusa.
 6. Dziękując za Maryję wziętą z ciałem i duszą do nieba uświadamiamy sobie, że dzięki Tobie Panie Jezus mamy możliwość osiągniecia wiecznego zbawienia. Przez chwalebnie Wniebowziętą Maryję prosimy o pragnienie nieba w nas i życie wieczne dla tych, którzy już odeszli z tego świata. Maryjo, prowadź nas do Jezusa.

W ciszy przedstawmy nasze prośby Jezusowi, prosimy aby pomagała nam w spotkaniu z Panem Jego Przenajświętsza Matka.

Pieśń: Pan zstąpił z Nieba… 

MODLITWA KOŃCOWA

Jezu, ofiaro miłości, który dajesz nam poznać Twoje bezgraniczne miłosierdzie, cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo, przyjmij nasz pokłon i uwielbienie. Niech Twoja chwała się objawia w tych naszych siostrach i braciach, którzy odpowiedzieli na Twoją propozycję pójścia za Tobą i przyjęli konsekrację w stanie świeckim i zakonnym. Umacniaj ich w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. Powołuj i posyłał kolejnych robotników na swoje żniwo. Naucz nas słuchać twojego głosu, abyśmy byli wierni swojemu powołaniu. Amen

Pieśń:O zbawcza Hostio…

ORACJA I REPOZYCJA

Pieśń:Bądźże pozdrowiona…

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę lipca 2020 r.

(5 lipca)

Podczas nabożeństwa można wykorzystać obraz / ikonę oświetlonego Chrystusa Eucharystycznego i świecę Maryjną, (jeśli pozwalają na to okoliczności chodziłoby o efekt przyciemnienia przy zachowaniu jednocześnie intensywnego, skupionego światła skierowanego na Najświętszy Sakrament). Światła na kościele mogą być wygaszone.

Pieśń na rozpoczęcie: O Zbawcza Hostio

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Po okadzeniu Najświętszego Sakramentu, kadzidło można postawić przed ołtarzem na przygotowanym wcześniej miejscu. 

Modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem 

Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie, uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci, że nas ciągle odnawiasz i umacniasz – jak pisał św. Jan Paweł II – „przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, przede wszystkim gdy jest to uczestnictwo pełne przez udział w Komunii sakramentalnej. Możemy powiedzieć, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego z nas. Zacieśnia więzy przyjaźni z nami: «Wy jesteście przyjaciółmi moimi» (J 15, 14). My właśnie żyjemy dzięki Niemu: «Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie» (J 6, 57). W Komunii eucharystycznej realizuje się w podniosły sposób wspólne, wewnętrzne «zamieszkiwanie» Chrystusa i ucznia: «Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę trwać]» (por. J 15, 4)”. (Ecclesia de Eucharystia)

  (cisza)

Pieśń:  Chrystus Pan Karmi nas

„Apostołowie przyjmując w Wieczerniku zaproszenie Jezusa: «Bierzcie i jedzcie... Bierzcie i pijcie z niego wszyscy...» (Mt 26, 26-27), weszli z Nim po raz pierwszy w Komunię sakramentalną. Od tej chwili aż do końca czasów Kościół buduje się przez tę Komunię sakramentalną z Synem Bożym, który się za nas wydał: «To czyńcie na moją pamiątkę... Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę» (1Kor 11, 24-25; por. Łk22, 19).

Panie, potrzebujemy, abyś odnowił w nas pragnienie zjednoczenia z Tobą, tęsknoty za komunią sakramentalną dla tych, w naszej parafii, którzy nie karmią się przy Twoim Stole.  Obmyj nas swoją Przenajświętszą Krwią z naszej niewiary i naucz wdzięczności za to, że jesteś z nami, że jesteś …ze mną, Panie. (cisza)

We wspólnej modlitwie przynosimy Ci Panie tych, którzy tęsknią za Tobą, pogrążonych w smutku, lęku o życie i tych, którzy stracili smak Eucharystii. Powtarzamy: Panie, pociągnij ich ku sobie

 1. Odnów w nas Panie łaski, które otrzymaliśmy w dniu przyjęcia pierwszej Komunii świętej, gdy w pełni mogliśmy uczestniczyć w Twojej Ofierze. Prosimy za siebie i  naszych bliskich - Panie pociągnij ich ku sobie.
 2. Daj tym, którzy uczestniczą we Mszy Świętej łaskę dobrej spowiedzi, aby mogli z czystym sercem przystępować do Stołu Pańskiego - Panie pociągnij ich ku sobie.
 3. Wstawiamy się za tych, którzy nie wierzą w Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Sakramencie, ponownie przeżyli doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: «Otworzyły się im oczy i poznali Go» (Łk 24,31) - Panie pociągnij ich ku sobie.
 4. Za tych, którzy od dawna nie uczestniczą we Mszy Świętej i nie przyjmują Jezusa w Eucharystii. Niech nie chorują duchowo z braku duchowego Pokarmu - Panie pociągnij ich ku sobie.
 5. 5.    Powierzamy Ci samych siebie i tych, którzy się pogubili. Ty przyszedłeś, by odszukać i ocalić to, co zginęło – Panie pociągnij ich ku sobie.
 6. 6.    Polecamy Ci chorych na duszy i na ciele, złamanych z powodu pandemii. Wierzymy, że masz władzę nad wszystkim i przychodzisz do tych, którzy źle się mają - Panie pociągnij ich ku sobie.
 7. 7.    Daj wszystkim odpoczywającym na wakacjach łaskę wewnętrznego pokoju, aby odnajdywali szczęście w wewnętrznej rozmowie z Tobą, medytacji, czytaniu Pisma Świętego, dobroci względem innych i udziale w Eucharystii - Panie pociągnij ich ku sobie.

W chwili ciszy przedstawmy swoje intencje i tych, za których chcemy prosić.

Panie, Ty znasz moje Imię, wezwałeś mnie po imieniu. Idę za Tobą, prowadzisz mnie swoją drogą. Jezu ufam Ci, bo jestem Twój.

Pieśń:  O Krwi Najdroższa

MODLITWA KOŃCOWA

Jezu Chryste, Panie mój, który z miłości, jaką żywisz do nas, ludzi, dniem i nocą pozostajesz w tym Sakramencie, pełen miłosierdzia i miłości, gdzie czekasz, zapraszasz i przyjmujesz wszystkich, którzy Cię nawiedzają. Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Umacniaj nas w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. abyśmy byli wierni swojemu powołaniu. Amen

Pieśń:Przed tak wielkim Sakramentem

ORACJA I REPOZYCJA

Pieśń: Zwyciężymy Chryste przez Twój krzyż

 

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę czerwca 2020 r.

(7 czerwca, niedziela Trójcy Przenajświętszej)

Pieśń na rozpoczęcie: Bądźże pozdrowiona…

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Po okadzeniu Najświętszego Sakramentu, kadzidło można postawić przed ołtarzem na przygotowanym wcześniej miejscu. 

Modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem 

Panie Jezu Chryste przychodzimy dzisiaj do Ciebie składając Tobie należną cześć i chwałę. Dziękujemy, że w tych ostatnich tygodniach umacniałeś nas swoją cichą obecnością. Dzisiaj chcemy ponownie uznać to, co podkreślał św. Jan Paweł II że „Kościół żyje dzięki Eucharystii”. Dzisiaj wyznajemy, że w tym zbawiennym sakramencie pozostajesz z nami. Ten sakrament usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych darów (św. Tomasz z Akwinu). Chryste, Ty ustanawiając ten sakrament jako wieczną pamiątkę swojej męki pozostawaj z nami i obdarzaj szczególną opieką tych, którzy pragną trwać przy Tobie i łączyć się z Tobą w Komunii Świętej.   

(cisza)

Pieśń:  Oto jest Baranek Boży

Panie, zbliżamy się do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Twojej. Niech w oczekiwaniu na ten dzień w którym szczególnie oddajemy Tobie chwałę towarzyszy nam pomoc i pociecha Maryi Niewiasty Eucharystii i niech Ona wraz z nami uwielbia Ciebie.

(cisza)

Trwając na modlitwie chcemy Panie uwielbiać Ciebie – Trójjedynego Boga. Ta modlitwa niech będzie wyrazem naszej miłości. Uwielbiając prosimy, abyś wzbudził w nas wiarę i tęsknotę za Twoją obecnością w Najświętszym Sakramencie. Będziemy powtarzać: Bądź uwielbiony Panie

 1. Panie Jezu Kapłanie nowego i wiecznego przymierza, który na ołtarzu krzyża złożyłeś Ojcu doskonałą ofiarę – Bądź uwielbiony Panie
 2. Chryste Ty ofiarowałeś samego siebie pod osłoną chleba i wina, zachowaj nas w łączności ze sobą – Bądź uwielbiony Panie
 3. Panie zjednocz w swoim ciele tych, których karmisz jednym chlebem i ucz nas miłości do bliźnich – Bądź uwielbiony Panie
 4. Panie Ty żywisz Kościół Ciałem i Krwią swoją. Prosimy, abyśmy dzięki mocy tego Pokarmu trwali przy Tobie i osiągnęli niebo – Bądź uwielbiony Panie
 5. Panie Ty jesteś Chlebem żywym trwającym na wieki; naucz nas pragnąc Ciebie i utwierdzaj nas w swojej miłości – Bądź uwielbiony Panie

W chwili ciszy przedstawiamy intencje z którymi przyszliśmy na spotkanie z Chrystusem.

Panie, Chlebie żywy który stąpiłeś z nieba prowadź nas drogą miłości ku niebu i nie pozwól, aby grzech oddalił nas od Ciebie.

Pieśń: Twemu Sercu cześć składamy

MODLITWA KOŃCOWA

Jezu Chryste, Panie mój, który z miłości, jaką żywisz do nas, ludzi, dniem i nocą pozostajesz w tym Sakramencie, pełen miłosierdzia i miłości, gdzie czekasz, zapraszasz i przyjmujesz wszystkich, którzy Cię nawiedzają. Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Umacniaj nas w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. abyśmy byli wierni swojemu powołaniu. Amen

Pieśń:Upadnij na kolana

ORACJA I REPOZYCJA

Pieśń: Najświętsze Serce Boże

 

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę maja 2020 r.

(3 maja, IV Niedziela Wielkanocna)

  

Podczas nabożeństwa można wykorzystać obraz / ikonę oświetlonego Chrystusa Eucharystycznego i świecę Maryjną, (jeśli pozwalają na to okoliczności chodziłoby o efekt przyciemnienia przy zachowaniu jednocześnie intensywnego, skupionego światła skierowanego na Najświętszy Sakrament). Światła na kościele mogą być wygaszone.

 Pieśń na rozpoczęcie: O Zbawcza Hostio

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Po okadzeniu Najświętszego Sakramentu, kadzidło można postawić przed ołtarzem na przygotowanym wcześniej miejscu. 

Modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem

Dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Stęskniliśmy się za Tobą. W ostatnim czasie, gdy wiara próbuje się w ogniu pandemii, z naszych oczu płynęły łzy, bo nie mogliśmy tu przyjść, by razem świętować Twoje Zmartwychwstanie. W kontekście ostatnich wydarzeń doświadczyliśmy, że Eucharystia to największy dar. Teraz bardziej rozumiemy, dlaczego św. Jan Paweł II, którego w tym roku wspominamy, chciał, byśmy zachwycili się tym największym darem. Dla niego wszystko „zaczynało się u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie” (Wstańcie, chodźmy! s. 11 5), a sprawowanie Eucharystii było dla niego „najważniejszym i świętym wydarzeniem dnia i centrum całego życia” (Dar i Tajemnica, s. 73). Prosimy Cię Panie: odnów w nas wszystkich pragnienie tego daru

  (cisza)

Pieśń:  Chrystus Pan Karmi nas

 

Panie, w tym czasie szczególnie potrzebujemy, abyś odnowił w nas wiarę, nadzieję i miłość.  Uzdolnij nas do całkowitego zawierzenia Tobie, tak jak Maryja, nasza Królowa. Pozwól nam – jak umiłowanemu uczniowi - oprzeć głowę na swojej piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Twego Serca. Jesteśmy przy Tobie na duchowej rozmowie, by siłę i wsparcie czerpać z samego źródła.  

(cisza)

 

We wspólnej modlitwie przynosimy Ci Panie tych, którzy tęsknią za Tobą, pogrążonych w smutku, lęku o życie i tych, którzy stracili smak Eucharystii. Powtarzamy: Panie, pociągnij ich ku sobie

 1. Odnów w nas Panie łaski, które otrzymaliśmy w dniu przyjęcia pierwszej Komunii świętej, gdy w pełni mogliśmy uczestniczyć w Twojej Ofierze. Prosimy za siebie i  naszych bliskich - Panie pociągnij ich ku sobie.
 2. Daj tym, którzy uczestniczą we Mszy Świętej łaskę dobrej spowiedzi, aby mogli z czystym sercem przystępować do Stołu Pańskiego - Panie pociągnij ich ku sobie.
 3. Wstawiamy się za tych, którzy nie wierzą w Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Sakramencie, ponownie przeżyli doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: «Otworzyły się im oczy i poznali Go» (Łk 24,31) - Panie pociągnij ich ku sobie.
 4. Za tych, którzy od dawna nie uczestniczą we Mszy Świętej i nie przyjmują Jezusa w Eucharystii. Niech nie chorują duchowo z braku duchowego Pokarmu - Panie pociągnij ich ku sobie.
 5. Powierzamy Ci samych siebie i tych, którzy się pogubili. Ty przyszedłeś, by odszukać i ocalić to, co zginęło – Panie pociągnij ich ku sobie.
 6. Polecamy Ci chorych na duszy i na ciele, złamanych z powodu pandemii. Wierzymy, że masz władzę nad wszystkim i przychodzisz do tych, którzy źle się mają - Panie pociągnij ich ku sobie.

 

W chwili ciszy przedstawmy swoje intencje i tych, za których chcemy prosić.

Panie, Ty znasz moje Imię, wezwałeś mnie po imieniu. Idę za Tobą, prowadzisz mnie swoją drogą. Jezu ufam Ci, bo jestem Twój.

Pieśń:  Najświętsze Serce Boże

MODLITWA KOŃCOWA

Jezu Chryste, Panie mój, który z miłości, jaką żywisz do nas, ludzi, dniem i nocą pozostajesz w tym Sakramencie, pełen miłosierdzia i miłości, gdzie czekasz, zapraszasz i przyjmujesz wszystkich, którzy Cię nawiedzają. Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Umacniaj nas w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. abyśmy byli wierni swojemu powołaniu. Amen

Pieśń:Przed tak wielkim Sakramentem

ORACJA I REPOZYCJA

Pieśń: Nie rzucim Chryste świątyń Twych

 Kwiecień - Niedziela Męki Pańskiej

 

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę marca 2020 r.

(1 marca)

Pieśń na rozpoczęcie:U drzwi Twoich stoję Panie…

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Okadzenie Najświętszego Sakramentu

WPROWADZENIE

Jezu Chryste obecny w tym Najświętszym Sakramencie, zebrani przed Tobą wyrażamy nasze dziękczynienie za ofiarowany nam dar. Na progu tegorocznego wielkiego postu przychodzimy prosić także o umocnienie w nas dobra. Zjednoczeni z Tobą,  pragniemy w tym świętym czasie, przeżywać na nowo przygotowanie do Paschalnego wydarzenia. Czynimy to wraz ze św. Janem, Pawłem II, który swoim przykładem ukazywał wartość Eucharystii – zbawczej pamiątki Twojej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

Tej nocy, której Pan Jezus został wydany, jak przypomina św. Paweł w 1 Liście do Koryntian (1Kor 11, 23), ustanowił On Ofiarę eucharystyczną swojego Ciała i swojej Krwi. Powyższe słowa przypominają nam dramatyczne okoliczności, w jakich narodziła się Eucharystia. Jan Paweł II podkreślał, że Msza św.  zawiera niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest ona tylko przywołaniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Trwając przed Tobą, Jezu w chwili ciszy pragniemy rozważyć tę tajemnicą.

(Chwila ciszy)

Pieśń: Oto jest Baranek Boży

W encyklice poświęconej Eucharystii św. Jan Paweł II zawarł znamienne słowa: „Pragnę raz jeszcze przypomnieć tę prawdę, drodzy Bracia i Siostry, adorując razem z wami tę tajemnicę: tajemnicę wielką, tajemnicę miłosierdzia. Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się «aż do końca» (por. J13,1) — miłość, która nie zna miary”. Zebrani przed Jezusem chcemy doświadczyć Jego miłości i poprosić o łaskę częstego przyjmowania Komunii Świętej i adorowania Jezusa.

W słowach modlitwy prosimy o tern dar dla nas samych, a także dla ludzi, którzy nie pamiętają, że Jezus jest pośród nas, że z miłości do każdego człowieka podjął mękę i śmierć, aby następnie wejść do chwały nieba: Panie, umocnij wiarę naszą.

 1. Chryste, żywy Chlebie niech przyjmowanie Ciebie przemienia nas wewnętrznie i umacnia w trwaniu przy Tobie. Panie, umocnij wiarę naszą.
 2. Chryste, który jesteś Chlebem życia wiecznego, prosimy Cię o odpuszczenie grzechów. Daj nam zbawienie. Panie, umocnij wiarę naszą.
 3. Chryste, prosimy, aby nasz udział w ofierze eucharystii wyjednał nam darowanie grzechów i uzdolnił nas do wykorzystania uzdrawiającej mocy Twojej łaski.  Panie, umocnij wiarę naszą.
 4. Chryste, Przyjacielu każdego człowieka, nie pozostawiasz bez pomocy także tych, którzy zapomnieli o tobie, niech Twój duch odnowi w nich pragnienie przyjmowania Ciebie w sakramencie Eucharystii. Panie, umocnij wiarę naszą.
 5. Chryste, lekarzu ciał i dusz ludzkich, prosimy za naszych chorych siostry i braci, których włączyłeś w tajemnicę swojego cierpienia, umocnij w nich wiarę, aby trwali przy Tobie. Panie, umocnij wiarę naszą.
 6. Chryste zostaliśmy posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, prosimy Cię, abyśmy żyli każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Panie, umocnij wiarę naszą.
 7. W ciszy przedstawmy nasze prośby Jezusowi, prosimy także za tych, zapomnieli o wartości Mszy świętej.

Pieśń: Ja wiem w kogo ja wierzę…

MODLITWA KOŃCOWA

Jezu, ofiaro miłości, który dajesz nam poznać Twoje bezgraniczne miłosierdzie, cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo, przyjmij nasz pokłon i uwielbienie. Niech Twoja chwała się objawia w tych naszych siostrach i braciach, którzy odpowiedzieli na Twoją propozycję pójścia za Tobą i przyjęli konsekrację w stanie świeckim i zakonnym. Umacniaj ich w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. Powołuj i posyłał kolejnych robotników na swoje żniwo. Naucz nas słuchać twojego głosu, abyśmy byli wierni swojemu powołaniu. Amen

Pieśń:Przed tak wielkim Sakramentem

ORACJA I REPOZYCJA

Pieśń:Wielbię Ciebie…

 

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę lutego 2020 r.

(2 luty)

 

Podczas nabożeństwa można wykorzystać obraz / ikonę oświetlonego Chrystusa Eucharystycznego i świecę Maryjną (jeśli pozwalają na to okoliczności chodziłoby o efekt przyciemnienia przy zachowaniu jednocześnie intensywnego, skupionego światła skierowanego na Najświętszy Sakrament). Światła na kościele mogą być wygaszone.

Pieśń na rozpoczęcie: Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Po okadzeniu Najświętszego Sakramentu, kadzidło można postawić przed ołtarzem na przygotowanym wcześniej miejscu.

Modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem

 WPROWADZENIE

 Panie, dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Zaprosiłeś nas dzisiaj, byśmy byli przy Tobie i słuchali twojego Serca. Ono bije dla nas, zawsze otwarte, abyśmy mogli doświadczyć Twojej miłosiernej miłości, pokoju i odpoczynku w Tobie. Chcesz, abyśmy zobaczyli, jak bardzo jesteśmy obdarowani spotkaniem z Tobą. Prosimy, otwórz nasze oczy, uszy i serca, byśmy na nowo usłyszeli i przyjęli słowo Twojej obietnicy: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Prosimy Cię o to razem ze św. Janem Pawłem II i za Jego wstawiennictwem.

On żył prawdą, że „Ofiara eucharystyczna jest «źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego», dlatego codziennie zwracał spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza. Zapraszamy więc Ciebie Panie Jezu do naszego życia i uwielbiamy w tajemnicy Twego Ciała, ofiarowanego Ojcu za nas i dla nas, w zbawczej Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu. Niechaj chwila milczenia wprowadzi nas w osobiste spotkanie z Jezusem. On pragnie skierować swoje Słowo do każdego z nas. Wpatrując się w Jezusa na ołtarzu, trwajmy przy Jezusie Słowie, które stało się Ciałem  i zbudowało sobie mieszkanie wśród nas.

(Kilka minut ciszy)

 Pieśń: Jezu, Miłości Twej

 Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym my, jako Kościół, rozpoczęliśmy  pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament  wyznacza rytm naszych dni, wypełniając je ufną nadzieją. Wypełniłeś Panie swoją obietnicę pozostania z nami aż do skończenia świata dzięki Eucharystii. Wielu z naszych braci i sióstr tego nie rozumie tego wielkiego daru, a przecież  Eucharystia stanowi centrum życia chrześcijan. Od samego początku „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Po dwóch tysiącach lat nadal urzeczywistniamy ten pierwotny obraz Kościoła. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

 Wstawiamy się dzisiaj za tych, którzy utracili więź z Tobą i nie pamiętają już smaku Eucharystii. Powtarzamy: Panie, pociągnij ich ku sobie

 1. Odnów w nas Panie łaski, które otrzymaliśmy w dniu przyjęcia pierwszej Komunii świętej, gdy w pełni mogliśmy uczestniczyć w Twojej Ofierze. Prosimy za siebie i  naszych bliskich - Panie pociągnij ich ku sobie.
 2. Daj tym, którzy uczestniczą we Mszy Świętej łaskę dobrej spowiedzi, aby mogli z czystym sercem przystępować do Stołu Pańskiego - Panie pociągnij ich ku sobie.
 3. Wstawiamy się za tych, którzy nie wierzą w Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Sakramencie, ponownie przeżyli doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: «Otworzyły się im oczy i poznali Go» (Łk 24,31) - Panie pociągnij ich ku sobie.
 4. Za tych, którzy od dawna nie uczestniczą we Mszy Świętej i nie przyjmują Jezusa w Eucharystii. Niech nie chorują duchowo z braku duchowego Pokarmu - Panie pociągnij ich ku sobie.
 5. Powierzamy Ci samych siebie i tych, którzy się pogubili. Ty przyszedłeś, by odszukać i ocalić to, co zginęło – Panie pociągnij ich ku sobie.
 6. Polecamy Ci chorych na duszy i na ciele. Wierzymy, że przyszedłeś do tych, którzy źle się mają - Panie pociągnij ich ku sobie.

 

W chwili ciszy przedstawmy swoje intencje i tych, za których chcemy prosić.

Panie, Ty znasz moje Imię, wezwałeś mnie po imieniu. Idę za Tobą, prowadzisz mnie swoją drogą. Jezu ufam Ci, bo jestem Twój.

Pieśń: Być bliżej Ciebie chcę...

MODLITWA KOŃCOWA

Jezu, ofiaro miłości, który dajesz nam poznać Twoje bezgraniczne miłosierdzie, cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo, przyjmij nasz pokłon i uwielbienie. Niech Twoja chwała się objawia w tych naszych siostrach i braciach, którzy odpowiedzieli na Twoją propozycję pójścia za Tobą i przyjęli konsekrację w stanie świeckim i zakonnym. Umacniaj ich w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. Powołuj i posyłał kolejnych robotników na swoje żniwo. Naucz nas słuchać twojego głosu, abyśmy byli wierni swojemu powołaniu. Amen

Pieśń:Przed tak wielkim Sakramentem

ORACJA I REPOZYCJA

Pieśń:Skosztujcie i zobaczcie

Nabożeństwo Eucharystyczne na pierwszą niedzielę grudnia 2020 r.

(6 grudnia)

 

Pieśń na rozpoczęcie: Przed tak wielkim Sakramentem…

 

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Okadzenie Najświętszego Sakramentu

 

WPROWADZENIE

 

Zbawicielu przyjmij nasze uwielbienie za Twoją obecność pośród nas. Pragniemy także dziękować, że teraz dajesz nam możliwość, żeby trwać przed Tobą. Rozpoczęliśmy adwent, czas przygotowujący nas na Twoje przyjście. Każdy dzień naszego życia ma być oczekiwaniem na spotkanie z Tobą. W życiu codziennym, tak nieraz się poukłada, że nie mamy zbyt wiele czasu dla Boga i dla siebie. Jesteśmy pochłonięci swoimi sprawami; unikamy nawet siebie samych, nie wiedząc, co mielibyśmy z sobą zrobić. Pochłania nas codzienność. Nie mamy czasu dla siebie, żeby zastanowić się nad jakością życia i podjąć pracę nad sobą. Wtedy wnętrze może stawać się coraz bardziej zaniedbane. Czas adwentu i obecna trudna sytuacja związane z epidemią mogą inspirować, by podjąć refleksję nad życiem.

Panie Jezu, przez miniony rok, w pierwszą niedzielę miesiąca, towarzyszyły nam rozważania motywowane nauczaniem św. Jana Pawła II. Papież wydając List apostolski Tertio millennio adveniente w związku z przygotowaniem Roku Jubileuszowego 2000 przypomniał, że  „Jezus Chrystus jest nowym początkiem wszystkiego. Wszystko w Nim odnajduje siebie, zostaje przyjęte i oddane Stwórcy, od którego wzięło swój początek”. To przede wszystkim w Jezusie, który jest odkupicielem człowieka chcemy szukać sensu życia.

Trwając przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, w milczeniu podziękujmy najpierw za dar Jego cichej obecności. Można też poprosić, aby On towarzyszył nam na drogach codzienności. Nie chcemy bowiem zatracić w sobie tego przekonania, że Pan jest, zawsze żyje i nas prowadzi.

 (Chwila ciszy)

Pieśń: Oto jest Baranek Boży

W Liście przed Rokiem Jubileuszowym, św. Jan Paweł II, przywołał następujące słowa z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym: „Kościół [...] wierzy, że Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może człowiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu; oraz że nie dano ludziom innego pod niebem imienia, w którym by mieli być zbawieni”. Wpatrzeni w Jezusa pragniemy wyrazić naszą wdzięczność, że pozostaje On z nami zawsze. Pragniemy dziękować za świadków wiary, którzy  przypominają o naszym ostatecznym przeznaczeniu, którym jest zbawienie.

Św. Jan Paweł II kierując myśli ku Maryi, wskazywał na Tę, która prowadzi do Jezusa i jest niezawodną pomocą: „Maryja, Matka Odkupiciela, „Matka pięknej miłości, będzie dla chrześcijan (…) Gwiazdą nieomylnie kierującą nasze kroki ku Chrystusowi. Niechaj pokorna Dziewica z Nazaretu, która przed dwoma tysiącami lat dała światu Słowo Wcielone, prowadzi ludzkość nowego milenium ku Temu, który jest „światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka”.

Teraz wspólnie będziemy powtarzać: dziękujemy Tobie Panie

·         Za Twoją obecność pośród nas

·         Za dar wiary, którym nas obdarzyłeś

·         Za Eucharystię i pozostałe sakramenty święte

·         Za dobrość Twoją dla nas

·         Za Maryję, Twoją i naszą Matkę

·         Za świadków Ewangelii, szczególnie za św. Jana Pawła II

·         Za naszą wspólnotę parafialną

·         Za nasze rodziny

Teraz wspólnie będziemy powtarzać: prosimy Cię Panie

·         O umocnienie wiary, nadziei i miłości

·         O wytrwanie w Twojej służbie

·         Abyśmy mieli czas na modlitwę

·         Abyśmy jak najczęściej przyjmowali Komunię świętą i uczestniczyli w Eucharystii

·         Abyśmy nie wstydzili się dawać o Tobie świadectwo

·         Aby wygasła epidemia i byśmy bez przeszkód mogli wypełniać nasze zadania

Pieśń: Oto Pan Bóg przyjdzie

MODLITWA KOŃCOWA

 

Panie Jezu, który dajesz nam poznać Twoje bezgraniczne miłosierdzie, cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo, przyjmij nasz pokłon i uwielbienie. Niech Twoja chwała się objawia w tych naszych siostrach i braciach, którzy odpowiedzieli na Twoją propozycję pójścia za Tobą. Umacniaj ich w wierności i służbie miłości dla dobra Kościoła. Powołuj i posyłał kolejnych robotników na swoje żniwo. Naucz nas słuchać twojego głosu, abyśmy byli wierni powołaniu, którym nas obdarzyłeś. Amen

 

Pieśń:Pójdź do Jezusa

 

ORACJA I REPOZYCJA

 

Pieśń: Niech będzie chwała i cześć

 

Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x