Wytyczne dotyczące rekolekcji kerygmatycznych w Diecezji Płockiej

Wytyczne i uwagi praktyczne dla ekip prowadzących rekolekcje kerygmatyczne w Diecezji Płockiej

 

Przygotowanie do rekolekcji:

1. Miesiąc przed rekolekcjami ksiądz odpowiedzialny za ekipę umawia się na spotkanie z proboszczem parafii w celu omówienia szczegółów rekolekcji. W rozmowie powinny być ujęte następujące elementy:

a)      Modlitwa za rekolekcje – ksiądz proboszcz wraz z parafianami w ramach przygotowania się do przeżycia rekolekcji podejmują modlitwę w ich intencji.

b)      Forma –  należy ustalić z proboszczem, czy spotkania rekolekcyjne będą się odbywały w ramach Mszy Świętej, czy poza nią. Dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie Eucharystią (bez homilii) a po niej nabożeństwo rekolekcyjne.

c)       Zapoznać księdza proboszcza z zadaniami, jakie podejmuje ekipa podczas rekolekcji (świadectwa, prowadzenie modlitwy, scenki itd.)

d)      Informacja o rekolekcjach – bardzo ważnym elementem w przygotowaniu rekolekcji jest dobra informacja o nich. Chodzi o to, aby informacja o rekolekcjach dotarła do jak największej liczby parafian.  Dlatego proboszcz  powinien zatroszczyć się o przygotowanie plakatów, ulotek oraz zamieszczenie informacji o rekolekcjach w internecie, czy też w lokalnych mediach. Jeśli jest taka potrzeba to ekipa może pomóc księdzu proboszczowi w przygotowaniu plakatów i ulotek.

e)      Zaprosić lokalne wspólnoty do współudziału i współtworzenia rekolekcji – np. można poprosić lokalne wspólnoty do współtworzenia scenek ewangelizacyjnych.

f)       Zorientować się, jakimi możliwościami technicznymi dysponuje parafia (ekran i projektor multimedialny itd.)

g)      Zaproponować konkretną formę ewangelizacji (po domach, uliczną, np. droga światła)

 

2.    Po dokonaniu ustaleń z proboszczem kolejnym krokiem w przygotowaniu rekolekcji jest spotkanie ekipy, w którym powinny  zawierać się następujące elementy:

a)      Modlitwa (za rekolekcje i ekipę)

b)      Ustalenie zadań i funkcji na poszczególne dni rekolekcji – chodzi o to, aby każdy wiedział za co danego dnia rekolekcji jest odpowiedzialny (kto mówi świadectwo, kto prowadzi uwielbienie, kto gra w jakich scenkach itd.)

c)       Ustalenie dynamik –  ważnym elementem  rekolekcji są dynamiki, które dają ludziom  możliwość aktywnego uczestnictwa, podjęcia decyzji, zajęcia stanowiska na bieżąco  wobec wygłoszonej prawdy ewangelicznej.

d)      Scenki  ewangelizacyjne –  urozmaicają głoszenie kerygmatu, obrazują treść danego nauczania.

e)      Prowadzenie modlitwy – chodzi o modlitwę spontaniczną, uwielbienia, dziękczynienia, prośby. Dobrze jeżeli treść modlitwy koresponduje z treścią nauczania z danego dnia.

f)       Świadectwa – jest to jeden z najmocniejszych elementów rekolekcji. Świadectwo powinno być radosne, krótkie, skoncentrowane na Jezusie. Powinno trwać nie dłużej niż 4 min.  Najlepiej, gdy głoszący ma to świadectwo spisane na kartce (3/4 trzyczwarte strony A4).

g)      Multimedia  - w głoszeniu można korzystać z różnych filmików, plików muzycznych itd.

h)      Gadżety – ważne jest, aby uczestnicy wychodząc z rekolekcji otrzymywali jakiś drobiazg, który pozwoli im zapamiętać najważniejszą prawdę orędzia ewangelicznego ogłoszonego w danym dniu (list od Boga, tekst modlitwy wyznania Jezusa Panem) ważne, aby te gadżety były dobrej jakości,  profesjonalnie przygotowane.

 

3.   Bezpośrednie zaproszenie na rekolekcje

W niedzielę poprzedzającą rekolekcje osoby z ekipy przyjeżdżają do parafii, aby w ramach ogłoszeń zaprosić do udziału w rekolekcjach i dać świadectwo osobistego spotkania z Panem Bogiem.

 

Przebieg rekolekcji:

1.    Treścią rekolekcji jest kerygmat na który składają się następujące prawdy:Miłość Boża,grzech,zbawienie w Jezusie, wiara, nawrócenie, Jezus jedyny Pan, Duch Święty, wspólnota. Wszystkie te prawdy muszą wybrzmieć na rekolekcjach.

2.    Inne ważne elementy rekolekcji: modlitwa uwielbienia , świadectwo , dynamiki, czyli zaproszenie do  decyzji, oprawa  muzyczna, scenki , gadżety

3.   Zaproszenie do wspólnoty:

a)      Owocem rekolekcji kerygmatycznych powinno być zaproszenie ludzi do konkretnych małych wspólnot kościelnych istniejących w parafii, które są miejscem wiary i duchowego wzrostu. Można zorganizować np. parafialny dzień wspólnoty.

b)      Jeśli nie ma takich wspólnot proboszcz zobowiązuje się, że po rekolekcjach zatroszczy się o ich powstanie i formację. W tym celu proboszcz współpracuje z duszpasterzami wspólnot i ruchów katolickich istniejących w Diecezji

 

REKOLEKCJE, KTÓRE NIE UWZGLĘDNIAJĄ POWYŻSZYCH ELEMENTÓW NIE MOŻNA TRAKTOWAĆ JAKO REKOLEKCJI KERYGMATYCZNYCH !!!

 

Po rekolekcjach…

Spotkanie podsumowujące.

Na spotkaniu podsumowującym po rekolekcjach warto zwrócić uwagę na dwie sprawy:

a)      Jak oceniam własną posługę na rekolekcjach?

b)      Ogólne wnioski, uwagi, pomysły, co można zmienić by było lepiej?

 

<><

 

Życzymy wszystkim ekipom ewangelicznego zapału w radosnym głoszeniu Dobrej Nowiny 

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii !”  (1 Kor 9,16b)

 

 

oprac. ks. Rafał Winnicki na podst.  „Wytycznych dotyczących rekolekcji kerygmatycznych w parafiach Diecezji Płockiej” zawartych w dokumentach XLIII Synodu Diecezji Płockiej.

 

Cytat dnia

"Teraz czas na ludzi głębokiej wiary, ludzi wielkich ideałów! Ideały się nie starzeją! Ideały ze świętością u ich szczytu – wciąż są młode, bo Bóg jest młody! Świętość, wprawianie w świętość, obrona świętości jest obowiązkiem Kościoła! To ona jest specyficzną wartością, do której tylko Kościół zaprasza! I podkreślam – ona jest jego obowiązkiem! Naszym obowiązkiem!" (Z homilii na zakończenie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x