Wydział ds. Nowej Ewangelizacji
Wizja, misja, strategia…

 

WIZJA: OGIEŃ EWANGELIZACJI ŁĄCZY W SOBIE TRZY PŁOMIENIE: 

 

KERYGMAT - Sercem i fundamentem ewangelizacji jest zawsze głoszenie Jezusa. Jezus umarły, zmartwychwstały i wywyższony jest Zbawicielem, Panem i Mesjaszem. 

CHARYZMAT - Charyzmaty to znaki wierności Pana, które pozwalają nam doświadczać, że Jezus jest żywy pośród nas i pozwalają na ewangelizację z mocą. 

KOINONIA (WSPÓLNOTA)  Wspólnoty zewangelizowane i ewangelizujące, które pokazują, że Królestwo Boże jest wewnątrz nas. Nie tylko ewangelizujemy, ale również formujemy i szkolimy lokalne ekipy. 

Będziemy pomagać parafiom w zakresie rozpoznawania i identyfikacji, aby każdy aspekt życia parafialnego i duszpasterstwa było okazją, aby wyjść na cały świat i nauczajcie wszystkie narody (Mt 28,19). Jego istotą jest doprowadzenie każdej osoby do nowych narodzin przez wodę i Ducha (J 3, 5), aby w pełni uczestniczyć w życiu sakramentalnym, aby wszyscy stali się uczestnikami życia wiecznego (J 6,54). Parafia przez wszystkie swoje działania powinna ożywiać swoich członków, by stali się promotorami Nowej Ewangelizacji, świadkami przez ich słowa i życie (XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, „Ostateczna lista propozycji”).

I. MISJA

Ewangelizować z wielką mocą, aby wydać owoc, obfity i owoc, który przetrwa (J 15,8.16).

„Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmarwtwychwstaniu Pana” (Dz 4,33).

II. WIZJA: parafia wspólnotą ewangelizowaną i ewangelizującą (za 10 lat! 2026 r.)

 „Ty więc, moje dziecko... to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych” (2 Tm 2, 1-2).

 1. Nie wystarczy ewangelizować. Należy formować ewangelizatorów i formować formatorów.
 2. Uczestnicy prowadzą następnie ewangelizację w swoich środowiskach.
 3. Nasz cel to nie tyle prowadzenie ewangelizacji, ale formacja ekip lokalnych.
 • Nowa Ewangelizacja opiera się na trzech filarach (fundamenty):

- Głoszenie Słowa Bożego - KE rygma: Serce i fundament ewangelizacji wszystkich czasów, ponieważ przedstawia się samego Jezusa. Ogłaszanie Jezusa umarłego, zmartwychwstałego i uwielbionego, Zbawicielem, Panem i Mesjaszem.

- Głoszenie w mocy Ducha św. - KA risma: Znaki wierności Pana, które pozwalają nam doświadczyć, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał i żyje. Ewangelizowanie  z  mocą  Ducha Świętego, poprzez charyzmaty  naturalne  (talenty i  zwyczajna   służba człowiekowi  z  radością i miłością) oraz nadnaturalne, posługę uwalniania i czyny mocy.

- Głoszenie we wspólnocie Kościoła - KO inonia: Owoc ewangelizacji i środowisko, w którym się żyje Królestwem Bożym. Powstawanie  zewangelizowanych wspólnot,  w których żyje się miłością, jako pełnych zaangażowania wspólnot ewangelizacyjnych, świadczących o tym, że Królestwo Boże jest pośród nas.

 • Serce - jedność tych trzech elementów Ewangelii:KErygma - KArisma - KOinonia. Ważne jest wzajemne powiązanie, współprzenikanie się a nie tylko o sumę tych trzech elementów. Tylko  zjednoczone,  mają wielką moc.
 • Istota: ogłaszać  Jezusa Zbawicielem  i  Panem,  głosząc  Kerygmat,  z  mocą  Ducha  Świętego i  używając charyzmatów, aby budować Ciało Chrystusa.

Ewangelizacja kojarzy nam się zawsze z przekazem Ewangelii, jest to rzeczywiście prawda, ale można tę ewangelizację rozumieć w sposób przedmiotowy i można ją rozumieć w sposób podmiotowy. Co to jest ewangelizacja? Ewangelizacja kojarzy nam się zawsze z przekazem Ewangelii, jest to rzeczywiście prawda, bo głoszenie Ewangelii, rozgłaszanie Ewangelii jest ewangelizacją, ale można tę ewangelizację rozumieć w sposób przedmiotowy i można ją rozumieć w sposób podmiotowy.

 • Ewangelizacja rozumiana PRZEDMIOTOWO – to przekazywanie pewnej treści, pewnej ilości wiadomości. Mówi się, że głosi się Ewangelię w sensie zaznajamiania z treścią Ewangelii tych, którzy jej nie znają.
 • Ewangelizacja rozumiana  PODMIOTOWO - dokumenty Kościoła podkreślają bardzo mocno, że w ewangelizacji nie chodzi w pierwszym znaczeniu o przekaz treści tylko o przekaz pewnego faktu, faktu, który się wydarzył, a właściwie jeszcze precyzyjniej – ewangelizacja to jest przekazywanie samego Jezusa Chrystusa.

Jak można przekazać żywą osobę? Jest to pewien proces pokazania ludziom, że Chrystus żyje, że przyszedł do nas i chce być osobistym Zbawicielem każdego, dlatego trzeba otworzyć dla Niego serce i przyjąć Go jako swojego Zbawiciela – można by tak to opisać, nie można tego zdefiniować w postaci jakiejś formułki. To jest ewangelizacja rozumiana podmiotowo, czyli przyjęcie osoby Jezusa Chrystusa.

Świadczyć o Bogu Objawionym przez Jezusa Chrystusa w Duchu Św. i świadczyć, że Bóg umiłował ten świat, który stworzył, dał wszystkim rzeczom istnienie a ludzi powołał do życia wiecznego. Jest to pewien fakt, to nie jest tylko martwa historia, która się kiedyś zakończyła, czy jakaś wiadomość, tylko opowiadanie o czymś co żyje, co trwa, co jest FAKTEM, który dotyczy egzystencji każdego człowieka. 

EWANGELIZACJA TO PRZEKAZYWANIE SAMEGO CHRYSTUSA.

III. STRATEGIA

„Idźcie i czyńcie uczniów”! Nie wystarczy być nawróconym: należy formować ewangelizatorów, ponieważ ewangelizatorem nie tyle jest ten, kto ewangelizuje, lecz ten kto formuje ewangelizatorów. Wielkie wyzwanie: formować formatorów. Tylko człowiek z wizją dostrzega ten wymiar.

Siewca: Mt 13,3-9

Ziarno pada na dobrą ziemię, ale jedno daje 30 inne 60 i inne 100 z jednego.

Od czego to zależy, jeśli był ten sam siewca, takie samo ziarno i to samo pole?

Zależy gdzie się ulokuje ziarno Słowa Bożego:

- 30 x 1 = ewangelizując

- 60 x 1 = formując ewangelizatorów

-100 x 1 = formując formatorów

 • Etap podstawowy: podstawy chrześcijańskiego życia - ewangelizacja.
 • Etap wzrostu: wypełnienie misji: być ewangelizatorem - formacja ewangelizatorów.
 • Etap uzupełniający: formacja formatorów ewangelizatorów.

Formacja formatorów formatorów ewangelizatorów – odpowiedzialnych, liderów. 

      Formacja całej osoby.

Istotne jest połączenie różnych programów, aby razem tworzyły system formacji:

 1. Program Biblijny: studium  wiary  u  źródła  podstawowego  - Słowo Boże.
 2. Program Historyczny: studium  jej rozwoju w Ludzie Bożym (Izrael i Kościół).
 3. Program Pastoralny: odpowiedź dla świata dzisiejszego - cywilizacja miłości.
 4. Program Liturgiczny: Ożywienie liturgii – świadomość znaków, postaw, znaczenia.
Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x