Kurs 22-24.11.2019

Kurs dochodzony (bez noclegów). Strona główna

Pozwala odkryć Biblię i odkryć pragnienie nie tylko jej czytania, ale i rozumienia. Jeśli chcesz doświadczyć spotkania ze Słowem, które stało się Ciałem, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem - Słowem.

RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji, adres ul. Tumska 3, Płock

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia kursu Emaus

4. odbiorcami Państwa danych osobowych jest wyłącznie SNE DP

5. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania kursu

6. mają Państwo prawo do:

                a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

                b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

                c) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,

                d) usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,

                e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na czas uczestnictwa w kursie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Diecezjalną Szkołę Nowej Ewangelizacji w Płocku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu utworzenia listy osób na kurs/rekolekcje wymienione w nagłówku formularza. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich ewentualnego usunięcia w przypadkach określonych w ww. ustawie.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania formularza.

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Menu
Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x