Kurs "Studium wiedzy biblijnej i teologicznej"

10.10.2018 | 12:00
Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza zainteresowanych poszerzeniem wiedzy opartej na nauce Kościoła katolickiego na kurs studium wiedzy biblijnej i teologicznej. Zajęcia odbywać się będą od października 2018 roku do czerwca 2019 w soboty (10 godzin), razem 12 sobót = 120 godz.

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zawierające wypis wszystkich zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin. Więcej informacji i zapisy: https://teologia.uksw.edu.pl/node/1550

Ukończenie kursu studium wiedzy biblijnej i teologicznej umożliwia rozpoczęcie zajęć na kursie dla katechistów. Zajęcia na tym kursie można także podjąć mając odbyte studia teologiczne. 

Jego uczestnicy 

będą mieli możliwość, przez udział w wykładach i ćwiczeniach z psychologii, katechetyki, pedagogiki, teologii pastoralnej, retoryki i teorii komunikacji, przygotować się do prowadzenia katechez dla dorosłych w parafiach. Będą też przygotowani do prowadzenia w zespołach, razem z duszpasterzami, rekolekcji ewangelizacyjnych. Łączny czas zajęć to 90 godzin (zajęcia w 9 sobót od października 2018 roku do czerwca 2019)

Część teoretyczną w formie wykładów uczestnicy odbywać będą razem w całej grupie, a ćwiczenia praktyczne będą realizowane w mniejszych grupach na uczelni oraz w wybranych parafiach, hospitując i prowadząc katechezy dla dorosłych oraz rekolekcje ewangelizacyjne.

Więcej informacji i zapisy: https://teologia.uksw.edu.pl/node/1551

 

Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!



Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x